erfgoedobject

Torenhoeve

bouwkundig element
ID: 211210   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/211210

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Torenhoeve
    Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

Beschrijving

Zogenaamde "TORENHOEVE" zie naambord of "Pierlinckhoeve". Hoeve bestaande uit losse bestanddelen gegroepeerd rondom een heraangelegd erf.

Historiek. In het "Manscepebouc" van Eernegem omschreven als: "de bewalde mote methe synghelen ende grachten rontsomme daer franchoys mortier up woondt …".

Als omwalde site met opper- en neerhofsituatie weergegeven op de Grote Kaart van het Brugse Vrije door van Pieter Pourbus (1571), gekopieerd door Pieter Claeissens (1601).

Een gelijkaardige weergave van de site is terug te vinden op de kaart van Ferraris (1770-1778). Op deze kaart wordt een volume met onregelmatige plattegrond binnen een omwalling weergegeven. Ten noorden van deze omwalling worden twee losse bestanddelen en een moestuin weergegeven.

Op het primitief kadasterplan van circa 1835 weergave van een site met restanten van een dubbele omwalling. Binnen de omwalling bevinden zich een boerenhuis en nutsgebouw gelegen binnen een boomgaard.

In de Atlas der Buurtwegen (circa 1841) krijgen we een weergave van het huidige woonhuis met traptoren en in het verlengde ervan de stal, de schuur en het wagenkot.

Circa 1844 wordt de binnenste walgracht gesupprimeerd, het woonhuis vergroot met een dwarse aanbouw aan de oostzijde en het aangebouwde landgebouw verlengd.

Beschrijving. Boerenhuis. Fasegewijs tot stand gekomen volume. Oudste gedeelte van vijf traveeën, waarvan twee opkamertraveeën en een torentravee. Verankerde bakstenen constructie, witbeschilderd boven een gepekte plint. Imposante toren, vijfzijdig uitgewerkt onder leien dak. Voorzien van zware steunberen en verweerd wapenschild. De gevel is opengewerkt met aangepaste rechthoekige vensteropeningen met nieuw schrijnwerk. Behouden keldervensters: rechthoekige of korfboogvormig en voorzien van traliewerk. Tegen de zuidgevel een nieuwe aanbouw van circa 1968.

Schuur-stal. Geïntegreerde schuur-stal in verschillende fasen tot stand gekomen. Verankerde gele baksteenbouw tegenaan de noordgevel van het woonhuis gebouwd, de rechtertraveeën zijn wit beschilderd en voorzien van een zwarte plint. Tegen de westgevel van de stal is een nieuwe hangar gebouwd.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, Primitief kadasterplan, 207: Mutatieschetsen, Eernegem, 1863/3, 1871/3, 1940/4.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Burg van Brugge, nr. 6 (deel 2).
  • NAERT A., Theoretische en praktische prospektie op het grondgebied Eernegem, Eernegem, 1987, p. 27.
  • VANDENBUSSCHE B., Sightseeing door Eernegem van 1945 tot 1976, in Ernigahem, jg. 25, nr. 3, 2006, p. 84.

Bron     : Gilté S. & Vanneste P. met medewerking van Baert S., Boone B. & Vranckx M. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Ichtegem met deelgemeenten Bekegem en Eernegem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL48, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Gilté, Stefanie, Vanneste, Pol


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Torenhoeve [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/211210 (Geraadpleegd op 26-10-2020)