erfgoedobject

Turkeijenkapel

bouwkundig element
ID: 211637   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/211637

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Turkeijenkapel
    Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

Beschrijving

Voorheen "Damkapel", toegewijd aan Onze-Lieve-Vrouw (van Lourdes). Vermoedelijk in het begin van de 19de eeuw gebouwd in opdracht van baron de Giey, met de bedoeling de ziektes die toen de omgeving troffen te weren. De kapel wordt in de Atlas der Buurtwegen (1846) vermeld als openbaar domein, in 1885 volgens kadastergegevens in bezit van de gemeente Pittem. In 2004 wordt de kapel naar oud model gerestaureerd onder leiding van architect Pascal De Jaeghere. De voorgevel wordt daarbij voorzien van een nieuw parement. Ook de oorspronkelijke kleurstelling van exterieur en interieur wordt in ere hersteld. De beelden en de kruisweg worden gerestaureerd en er wordt een Mariabeeld geplaatst, geschonken door de zusters van Maria van Pittem. Herinzegening in mei 2005 onder de historische naam "Turkeijenkapel", verwijzend naar de 19de-eeuwse wijkbenaming "Turkyen-hoek". De naam "Damkapel", in voege tijdens de laatste decennia van de 20ste eeuw en het begin van de 21ste eeuw, wordt daarbij verlaten.

Centraal gelegen op de wegsplitsing Damstraat-Vijfpachtgoenstraat, binnen een perk, afgezet door groenaanplantingen. Grote witbeschilderde bakstenen veldkapel onder zadeldak in zwartgeglazuurde mechanische pannen. IJzeren kruis op de nok. Voorgevel met nieuw parement, waarin rondbogige toegang binnen verdiept veld afgeboord door plint, lisenen en getrapt fries met tandlijst onder de daklijn. Nieuwe houten dubbele deur, onder bewaard bovenlicht met ijzeren spitsbogige roedeverdeling, bekroond door een rondbogige nis met bakstenen omlijsting, met beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind. Herdenkingsplaat naast de deur met opschrift "TURKEIJENKAPEL/ (VOORHEEN: DAMKAPEL)/ GERESTAUREERD DOOR HET GEMEENTEBESTUUR IN 2004/ HERINZEGENING OP ZONDAG 22 MEI 2005/ MEDE GEFINANCIERD DOOR DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN/ DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN DE EUROPESE UNIE". Overeenkomstige uitvoering van de achtergevel met lisenen en trapfries. Zijgevels met rondbogige vensters binnen een licht uitspringende bakstenen omlijsting, voorzien van ramen met een ijzeren roedeverdeling, onder een aflijnende samengestelde fries. Grijsbeschilderde plint.

Interieur. Nieuwe vloer in zwarte en witte tegels, witgekalkte muren onder een blauwbeschilderd tongewelf voorzien van lijstwerk. Gemetseld altaar met onder meer beelden van Heilig Hart en Onze-Lieve-Vrouw met Kind, afgescheiden door een ijzeren hek op hoekpilasters. Tegen de zijwanden aangebrachte kruisweg van veertien staties, gepolychromeerd. Geïntegreerd wijwatervaatje met kruis.

  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesi├ź, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XV, Brugge, 1934, kolom 1092.
  • DEFOUR G., Gerestaureerde Turkijenkapel mooie bidplaats, in De Weekbode, 27/05/2005.
  • DEGRANDE V., Inventaris van de kapellen in West-Vlaanderen. Gemeente Pittem, s.l., s.d., nr. 6.
  • D.J.P., Gemeente restaureert Damkapel met Europees geld, in Het Laatste Nieuws, 16/09/2004.
  • N.D.S., Damkapel in nieuw kleedje, in Krant van West-Vlaanderen, 01/10/2004.

Bron     : Devooght K. & Santy P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Devooght, Kristien, Santy, Pieter


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Turkeijenkapel [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/211637 (Geraadpleegd op 12-08-2020)