Klooster en Rustoord voor dames van de zusters van de Onbevlekte Ontvangenis - apostolinnen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Sint-Pietersnieuwstraat
Locatie Sint-Pietersnieuwstraat 115, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster en Rustoord voor dames van de zusters van de Onbevlekte Ontvangenis - apostolinnen

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

omvat de bescherming als monument Klooster en Rustoord voor dames van de zusters van de Onbevlekte Ontvangenis - apostolinnen: herenhuis
gelegen te Sint-Pietersnieuwstraat 115 (Gent)

Deze bescherming is geldig sinds 25-03-1996.

Beschrijving

Een gemeenschap van zogeheten "Christelijke Dochters" of kwezels ontstaan te Gent in de eerste helft van de 17de eeuw vestigde zich volgens J.J. Steyaert in de Sint-Pietersnieuwstraat alwaar zij in 1648 toestemming verkregen tot het celebreren van de Heilige Mis in hun kapel. In 1698 toetreding tot de orde der apostolinnen, het hoofdklooster opgericht in 1682 te Berchem (Oudenaarde). De kloosterorde leefde van handwerk en een opvoedingsgesticht voor jonge juffrouwen. Orde in 1794 afgeschaft en kloostergebouwen verkocht. Opnieuw verenigd in 1808, namen zij vanaf toen hun intrek in een herenhuis op de hoek van de Sint-Pietersnieuwstraat en het Sint-Pietersplein, bekend staande als de voormalige woning van de Oostenrijkse generaal de Murray, heden deel uitmakend van een doorlopende gecementeerde lijstgevel van drie bouwlagen en achttien traveeën, waarschijnlijk resulterend van een verbouwing en verhoging van twee of drie woningen uit de 18de eeuw (?).

Rechtergedeelte is nog steeds herkenbaar als een afzonderlijk hoekhuis van oorspronkelijk twee bouwlagen en met enkelhuisopstand, waarschijnlijk uit midden eerste helft 18de eeuw en volgens P. Goetghebuer opgetrokken op de plaats van een oud steen; mogelijk is de met gedrukte tongewelven overkluisde kelder onder de huidige refter een overblijfsel van het vermeld oud steen. Volgens archiefstukken waren de drie middentraveeën van de voorgevel hoger opgetrokken en bekroond met een gebogen fronton dat heden nog de drie middenvensters van de derde verdieping markeert. Rondboogvormige koetspoort met grotendeels behouden geprofileerde 18de-eeuwse omlijsting op neuten en imposten, voorzien van versierde sluitsteen en onder een gestrekte druiplijst. Volgens dezelfde archiefstukken deden de apostolinnen in 1844 een aanvraag tot het verkleinen van de benedenvensters.

Heden gecementeerde en geschilderde lijstgevel met omlijste rechthoekige vensters met doorlopende onderdorpels en toegevoegde derde bouwlaag (eerste helft 20ste eeuw?). Rechterzijgevel van elf traveeën begrensd en verticaal geleed door vijf kolossale pilasters; benedenverdieping met horizontale banden en omlijste steekboogvensters; omlijste rechthoekige bovenvensters eveneens met doorlopende onderdorpels. Links van de voormalige woning van generaal de Murray een aansluitende lijstgevel met enkelhuisopstand van negen traveeën onder een doorlopende kroonlijst, doch licht verspringende bouwlaaghoogte. Vijf linkertraveeën waarschijnlijk uit de 18de eeuw, met beschilderde natuurstenen plint en rechts uitspringend risaliet van twee traveeën, eveneens opgeknapt in de eerste helft van de 20e eeuw. Rechthoekige poort met geschilderde omlijsting op arduinen neuten. Omlijste rechthoekige vensters met roedeverdeling en sluitsteen.

Mobilair: Trappenhuis met behouden gesculpteerde houten trapleuning en -paal in rococostijl; bovenkamers met schouwen in overgang regence-rococostijl met originele stucversiering waaronder dierenfiguren.

Vermeldenswaardig onder de latere 19de- en 20ste-eeuwse aanbouwen is de neogotische kapel, volgens een gedenksteen naast de ingang daterend van 1868; aanvankelijk vier traveeën doch later uitgebreid met een koor van drie traveeën. Origineel neogotisch meubilair: koorgestoelte en een biechtstoel.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1844/5526.
  • Stadsarchief Gent, Atlas Goetghebuer, F.30/D.20.
  • Archiefstukken apostolinnenklooster.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

maakt deel uit van Sint-Pietersnieuwstraat

Sint-Pietersnieuwstraat (Gent)

U kunt deze pagina citeren als:

Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Klooster en Rustoord voor dames van de zusters van de Onbevlekte Ontvangenis - apostolinnen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21171 (geraadpleegd op ).
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.