erfgoedobject

Leen ter Wulgen

bouwkundig element
ID
211756
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/211756

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Leen ter Wulgen
    Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Hoeve "Leen ter Wulgen", bestaande uit eind-18de- en 19de-eeuwse hoevegebouwen op oudere site die minimaal opklimt tot het begin van de 17de eeuw.

Historiek

Op een kaart van de heerlijkheid Willecomme uit 1616 wordt op deze plaats bebouwing weergegeven, haaks op straat gesitueerd. In het landboek van Pittem van 1761 worden twee haaks op de straat gelegen volumes afgebeeld. De gebouwen worden herbouwd in de laatste decennia van de 18de of de eerste decennia van de 19de eeuw, zie gewijzigde constellatie met woonhuis parallel met de weg, een haaks daarop gesitueerd landgebouw bij de oostelijke perceelgrens en een bakhuis ten westen van het erf op het primitief kadasterplan (circa 1830). De hoeve is dan in eigendom van Ferdinand Amerlinck, vrederechter te Pittem. In 1862 registreert het kadaster de bouw van enkele nieuwe volumes, daterend van minimaal acht jaar voorheen. Er wordt een nieuw bakhuis opgetrokken (thans verdwenen), ter vervanging van het vorige afgebroken in 1838; ten oosten van het woonhuis wordt een landgebouw bijgebouwd. In 1884 wordt een achter het woonhuis gelegen volume (nieuw bakhuis?) gebouwd, bij kadaster geregistreerd in 1889. Het landgebouw wordt tijdens het interbellum deels heropgebouwd.

Beschrijving

Hoeve bestaande uit losstaande bakstenen bestanddelen in L-vormige constellatie rondom begraasd erf, omsloten door een meidoornhaag en toegankelijk via een ijzeren hek tussen bakstenen pijlers. Ten noorden een witgekalkt verankerd woonhuis met gepekte plint, van één bouwlaag en zes traveeën onder een zadeldak in mechanische pannen. Vernieuwde gootlijst. Erfgevel met licht getoogde muuropeningen met luiken en houten schrijnwerk met grote roedeverdeling en geprofileerd kalf. Aanbouw aan achterzijde onder lessenaarsdak, onder meer met getraliede vensters onder een houten latei. Houten bolkozijn in de zuidoostelijke zijgevel. Ten noorden van het woonhuis, bevindt zich een samengesteld bakhuis uit rode bakstenen, onder een zadeldak in Vlaamse pannen. Ten oosten van het woonhuis een stal(?) uit verankerde donkerrode bakstenen. Oorspronkelijke dakstructuur vervangen door lessenaarsdak in golfplaten. Deuropeningen onder strek en onder houten latei en later gewijzigde of ingebrachte muuropeningen. Hoge venstertjes. Ten oosten van het erf een haaks op de straat ingeplante schuur onder een zadeldak in golfplaten. Deels herbouwd landgebouw (schuur) met onderbouw uit donkerrode bakstenen en recentere lichtrode bakstenen voor de hogere muurdelen. Behouden deel aan noordwestzijde, met muuropeningen onder een rondbogige en korfbogige ontlastingsboog. Aanbouw uit betonpanelen aan erfzijde.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Pittem, 1838/12, 1862/67, 1889/21.
  • Rijksarchief Brugge, Gemeente Pittem. Oud Archief, nr. 28/6: "Nieuwe ommelooper ende terrier der prochie van Pitthem, door D. Seghers, 1761, kaart 24.

Bron     : Devooght K. & Santy P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Devooght, Kristien, Santy, Pieter
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Leen ter Wulgen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/211756 (Geraadpleegd op )