Vlasfabriek en vlasserswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Pittem
Deelgemeente Pittem
Straat Kriekestraat
Locatie Kriekestraat 9, Pittem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Pittem (geografische inventarisatie: 01-03-2009 - 30-06-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vlasfabriek en vlasserswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalige vlasserswoning, als naoorlogse verbouwing van een eind-19de-eeuwse site, met tegenover gelegen vlasfabriek uit 1948.

De geschiedenis van de site gaat terug tot 1898, wanneer landbouwer Camiel Vandewalle-Rots er een woning laat bouwen. In 1923 wordt ten westen van het woonhuis een aanpalende cichorei-ast gebouwd door landbouwer Alfons Matton-Brouckaert. De woning wordt in 1945 verbouwd, vergroot met een aanbouw aan oostzijde, voorzien van een nieuw parement en kadastraal verenigd met de voormalige cichorei-ast. Jerome Mattan-Rigole laat in 1947-1948 de tegenover gelegen roterij bouwen, naar ontwerp van architect L. Kindt uit Kortrijk. De vlasfabriek wordt in de loop van de tweede helft van de 20ste eeuw licht verbouwd, de voormalige stookplaats ingericht als stal.

Langgestrekt licht schuin op de straat ingeplant volume onder zadeldaken in mechanische pannen, met omhaagde voortuin. Vernieuwde gootlijsten. Woonhuis van drie traveeën en twee bouwlagen gekenmerkt door een parement in rode sierstenen met decoratief metselwerk in de vorm van lisenen en omlijsting van de rechthoekige muuropeningen. Verdiepte (getrapt) rondbogige deuropening onder een gevelkapel met beeld van Onze-Lieve-Vrouw met Kind. Naastliggende halfronde erker. Gebruik van similisteen voor de plint, lateien en vensterposten. Rechts een lagere aanbouw met vernieuwd parement. Links van het woonhuis een landgebouw/ schuur onder lagere nok, met behouden parement in bruinrode baksteen, hoge schuifpoort.

Tegenover gelegen vlasfabriek met bewaarde bakstenen fabrieksschouw. Roterij in betonbouw met vier rootkamers met verdwenen deuren. Vernieuwd parement aan noord-, oost- en zuidzijde van de machinekamer, omgevormd tot stallen.

  • GEMEENTEARCHIEF PITTEM, Bouwaanvragen.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Pittem, 1898/8, 1923/27, 1945/27, 1948/48.

Bron: Devooght K. & Santy P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Devooght, Kristien & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Kriekestraat

Kriekestraat (Pittem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.