Villa en droogloods

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Pittem
Deelgemeente Pittem
Straat Tieltstraat
Locatie Tieltstraat 137, Pittem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Pittem (geografische inventarisatie: 01-03-2009 - 30-06-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Villa en droogloods

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woning en resterende droogloods van de voormalige steenbakkerij "Pittem Berg", gesticht in 1946 door Michel Claerhout. De steenbakkerij werkte aanvankelijk met een veldoven, vanaf 1948 wordt het bedrijf uitgerust met een Hofmann-oven. Daarrond bevonden zich parallelle langwerpige open droogloodsen. De ontginning bevond zich ten zuiden en zuidoosten van de site, zie lagergelegen gebied met taluds. Circa 1960 wordt de fabricatie geautomatiseerd. Het huidige resterende langwerpige droogloodsgebouw wordt pas geregistreerd bij kadaster in 1961, maar is vermoedelijk reeds vroeger in gebruik. Huidige lengte circa 170 m, oorspronkelijk 240 m lang. De site wordt in de jaren 1970 omgevormd tot hout- en boomzagerij Vaneeckhoute. Daarbij worden de open droogloodsen afgebroken en de grote droogloods gebruikt als zagerij. In 1978 registreert het kadaster ten oosten van de bedrijfssite de bouw van een woning.

Langgerekte voormalige droogloods onder stomp zadeldak in golfplaten, gelegen langsheen de Blotingstraat. Noordelijke zijgevel in rode baksteen, getoogde muuropeningen met houten jaloezieën. Langsgevels beslagen met recenter plaatmateriaal.

Ten oosten een vrijstaande woning in beigebruine baksteen onder leien zadel- en lessenaarsdaken. Grote glaspartijen afgewisseld met blinde bakstenen muurvlakken en smalle verticale lichtstroken.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Pittem, 1946/40, 1961/56, 1978/34.
  • Dit is West-Vlaanderen: steden-gemeenten-bevolking. Tweede deel, Sint-Andries, 1960, p. 1389.

Bron: Devooght K. & Santy P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Devooght, Kristien & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Tieltstraat

Tieltstraat (Pittem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.