erfgoedobject

Aardappelkelder

bouwkundig element
ID
212105
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212105

Juridische gevolgen

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve met losse bestanddelen
    Deze vaststelling is geldig sinds

  • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve
    Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Hoeve, bestaande uit boerenhuis uit 1837, schuur uit 1862 en 19de-eeuwse aardappelkelder, op oudere site.

Reeds in de 17de eeuw komt op deze plaats bebouwing voor, zie twee woonhuizen weergegeven op renteboek van Pittem uit 1622, gelegen aan de noordzijde van de Hoogdoornstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Braamstraat. Op het landboek van Pittem uit 1761 (23ste begin) weergegeven met twee parallelle volumes, met ten noordoosten twee kleinere parallelle volumes van de landarbeiderswoningen. Weergegeven op de Ferrariskaart (1770-1778) als twee parallelle volumes. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) nog bestaande uit een boerenhuis parallel met schuurstalvolume, kleiner landgebouw ten zuiden en twee bijgebouwtjes ten noorden, onder meer het huidige bakhuis. Ten noorden van de hoevegebouwen lagen twee kortwoonsten. De hoeve was eigendom van de kinderen van Petrus de Caigny, landbouwer. In 1837 wordt door de nieuwe eigenaar, landbouwer Leonard Vroman, het boerenhuis volledig herbouwd en het zuidelijke landgebouw afgebroken. Rond 1862 wordt het parallelle schuurstalvolume vervangen door een nieuwe schuur met staldeel, ten zuiden van het erf, langsheen de Hoogdoornstraat en haaks op het boerenhuis gesitueerd. In 1888 wordt de steenweg aangelegd, die ten noorden van de hoeve loopt, daarbij verdwijnt één van de bijgebouwtjes.

Hoeve, gelegen aan zuidzijde van de steenweg, bestaande uit losstaande bestanddelen in L-vormige opstelling rond een onverhard met gras begroeid erf met strook in losse verharding. Het erf kent een hoogteverschil, stijgend naar de steenweg toe.

Ten noordwesten het boerenhuis in donkerrode bakstenen eenlaagsbouw onder zadeldak in mechanische pannen (nok haaks op straat). Erfgevel van zes traveeën met getoogde muuropeningen, houten T-ramen en luiken, arduinen onderdorpels. Deuromlijsting in grijsgeschilderde zwarte baksteentjes. 20ste-eeuwse gevelafwerking met voegaccenten, kroonlijst en plint in sierbepleistering. Noordoostelijke stalaanbouw onder lessenaarsdak, staldeurtjes onder houten latei. Zuidwestelijke zijgevel vernieuwd. Achtergevel met gewijzigde muuropeningen, opkamer met voutekelder in noordelijke travee.

Ten noorden in het verlengde een groot bakhuis of zomerkeuken, onder zadeldak in Vlaamse pannen. Rechthoekige muuropeningen onder houten lateien. Diverse bouwsporen. Lager ovenhuisje afgebroken.

Tussen boerenhuis en bakhuis een aardappelkelder onder begroeide aarden heuvel. Roodbakstenen voorwand met korfbogige toegang, thans in slechte staat.

Ten zuiden het langwerpige schuurvolume in donkerrode baksteenbouw onder zadeldak in Vlaamse pannen. Erfgevel met getoogde muuropeningen: tweeledige houten staldeurtjes en kleine -venstertjes. Houten poort onder dito latei. Oostelijk wagenhuisgedeelte met inrit onder houten latei waarboven beplankt zoldertje. Voorliggende kasseien plankier. Zuidgevel met segmentbogige schuurpoort en stalvensters (betonlatei). Asemgaten. Oostelijke zijgevel met drie steunberen. Westelijke zijgevel met mijtervormige kapelnis.

  • Kadasterarchief West-Vlaanderen, 207: Mutatieschetsen, Pittem, 1838/14, 1862/76, 1889/22.
  • Rijksarchief Brugge, Gemeente Pittem. Oud Archief, nr. 28/6: "Nieuwe ommelooper ende terrier der prochie van Pitthem", door D. Seghers, 1761, kaart 23.

Bron: DEVOOGHT K. & SANTY P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Santy, Pieter; Devooght, Kristien
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Aanvullende informatie

Anno 2023-2024 werden de hoevegebouwen gesloopt, met uitzondering van de aardappelkelder, die bewaard blijft.

  • Informatie verkregen van de gemeente Pittem (februari 2024).
Auteurs: Jacobs, Els
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)

Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Aardappelkelder [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212105 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.