Kleine villa

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Pittem
Deelgemeente Egem
Straat Brugsesteenweg
Locatie Brugsesteenweg 182, Pittem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Pittem (geografische inventarisatie: 01-03-2009 - 30-06-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kleine villa

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Woning met cottage-invloeden, in 1905 gebouwd in opdracht van Edgard van der Gracht d'Eeghem, op plaats van oudere woning die wordt afgebroken.

Vrijstaand haaks op de straat ingeplant huis van één bouwlaag en drie traveeën onder afgewolfd zadeldak in mechanische pannen bekroond door dakruiter. Geelbakstenen gevel op hoge gecementeerde plint, verlevendigd door gebruik van rode bakstenen voor omlijstingen, banden en pseudovakwerk en gekenmerkt door sierankers. Toegang gemarkeerd door zadeldakje, net als bovengaand overkragend dak voorzien van gelobde bebording. Kleurrijke gevelstelling doorgetrokken naar de zijgevels in bruine bakstenen met een zwevend schoorsteenvolume in drie baksteenkleuren aan beide zijden. Vernieuwde deur en ramen (kunststof). Achteraanbouw aan noordzijde.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Egem, 1905/9.

Bron: Devooght K. & Santy P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Devooght, Kristien & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brugsesteenweg (Egem)

Brugsesteenweg (Pittem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.