Eenheidsbebouwing

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Pittem
Deelgemeente Egem
Straat Brugsesteenweg
Locatie Brugsesteenweg 206-208, Pittem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Pittem (geografische inventarisatie: 01-03-2009 - 30-06-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Eenheidsbebouwing

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Typologiecafés
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Ensemble van twee burgerhuizen in 1911-1912 gebouwd in opdracht van Henri Ampe, eigenaar van de nabijgelegen steenbakkerij (zie nr. 170-172). De bestaande woning op deze plaats wordt afgebroken. De nieuwe woning biedt onderdak aan twee drankhuizen, "In Eeghem Kapelle" en "In de Patriot".

Samenstel in spiegelbeeldschema van twee maal vier traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak in mechanische pannen, met centraal middenrisaliet oplopend in een derde bouwlaag, onder haaks schilddak. Symmetrisch opgebouwde gevel uit geelrode bakstenen verticaal geritmeerd door segmentbogige muuropeningen gevat binnen dito spaarveld van één (middendeel, deurtravee) of twee traveeën (uiterste venstertraveeën). Risaliet gekenmerkt door smalle gevelhoge nis met getrapte bekroning, geflankeerd door spaarveld dat door middel van een halve segmentboog versmalt in de bovenste bouwlaag. Baksteenfriezen boven de eerste bouwlaag en aflijnend boogfries onder de nieuwe gootlijst. Bewaarde ramen (T-ramen met bovenlichten voorzien van kleine roedeverdeling). Bewaarde houten deur onder bovenlicht met kleine roedeverdeling bij nr. 206. Gecementeerde plint voorzien van voegwerkimitatie en pseudo-hoekkettingen onder dito doorgetrokken onderdorpels in de eerste bouwlaag.

  • GEMEENTEARCHIEF PITTEM, Bouwaanvragen.
  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Egem, 1912/8.

Bron: Devooght K. & Santy P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Devooght, Kristien & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Brugsesteenweg (Egem)

Brugsesteenweg (Pittem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.