Boomkapelletje

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Pittem
Deelgemeente Egem
Straat Drogenbroodstraat
Locatie Drogenbroodstraat zonder nummer, Pittem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Pittem (geografische inventarisatie: 01-03-2009 - 30-06-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Boomkapelletje

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Typologieboomkapellen

Beschrijving

Knotwilg met eenvoudig Mariakapelletje, gelegen bij erfoprit nr. 35. De boom gaf zijn naam aan de nabijgelegen herberg "Nieuw Lindeke" op nr. 35.

  • ARICKX V., Geschiedenis van Egem. Deel II: Egem sedert de Franse Revolutie, Kortrijk, 1982, p. 358.

Bron: Devooght K. & Santy P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Devooght, Kristien & Santy, Pieter

Relaties

maakt deel uit van Drogenbroodstraat

Drogenbroodstraat (Pittem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.