Wapensteen Del Rio

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Pittem
Deelgemeente Egem
Straat Egemsdorpsplein
Locatie Egemsdorpsplein zonder nummer, Pittem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Pittem (geografische inventarisatie: 01-03-2009 - 30-06-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Wapensteen Del Rio

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Gedenkteken opgericht in 2002.

Bas-reliëf uit witte zandsteen, ingemetseld in een bakstenen muurtje ten zuiden van de kerk, met afbeelding van het wapenschild van de familie Del Rio en inscriptie van het jaartal "1646", jaar waarin Antoon Gabriël I del Rio heer van Egem werd. Ernaast gesitueerd informatieplaatje "WAPENSTEEN FAMILIE DEL RIO/ HEREN VAN EGEM 1641-1784/ REPRODUCTIE NAAR ORIGINEEL VAN 1646/ GEMEENTEBESTUUR PITTEM, 3 AUGUSTUS 2002". De huidige wapensteen, onthuld op 3 augustus 2002, is een door de Roeselaarse kunstenaar Isidoor Goddeeris vervaardigde replica van een wapensteen uit 1646 die tot aan de afbraak van het Egemse schepenhuis in 1965, in de gevel naast de deur prijkte.

  • MEURISSE F., "Steen schenkt dorp eigenheid": replica van wapensteen onthuld op Egemsdorpsplein in Egem, in Het Nieuwsblad, 05/08/2002.
  • Wapenschild Heren van Egem, in Het gemeentelijk infoblad Pittem-Egem, jg. 1, nr. 3, 2002, p. 17.

Bron: Devooght K. & Santy P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Devooght, Kristien & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Egemsdorpsplein

Egemsdorpsplein (Pittem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.