erfgoedobject

Hoeve Goed te Rijne

bouwkundig element
ID: 212282   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212282

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve Goed te Rijne
    Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

Beschrijving

Hoevegebouwen opklimmend tot de 18de eeuw, op oudere site.

Historiek. Hoeve wordt reeds vermeld in 1533, zie De Flou. De hoeve wordt circa 1617 dan bewoond en is voor de helft eigendom van baljuw Blasius Botsoir. Afgebeeld op het landboek van Egem (1725) en de Ferrariskaart (1770-1778). Het boerenhuis is vermoedelijk opgetrokken in 1755, zie jaartalsteen met alliantieschild. De hoeve was in de tweede helft van de 18de eeuw en de eerste decennia van de 19de eeuw eigendom van de familie de Croeser. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) worden drie volumes weergegeven, het woonhuis aan zuidzijde binnen aparte omwalling, een landgebouw langs de straat en bakhuis in de noordwestelijke hoek van het perceel. In 1859 is het boerenhuis verbouwd of uitgebreid, zie jaartalsteen in oostelijke zijgevel. De hoeve is in de tweede helft van de 19de eeuw eigendom van de familie van der Gracht d'Eeghem. Een hooischuurtje onder strodak ten zuiden van de bestaande schuur, zie oude foto's, werd vermoedelijk verwijderd in het eerste kwart van de 20ste eeuw. In 1949 is het strodak van de woning afgebrand. De gracht rond de woning wordt volgens kadaster in 1950 opgevuld. Een foto van circa 1940 toont de woning onder dak in stro, met rechthoekige muuropeningen binnen houten omlijsting onder druiplijstje, waarin ramen met kleine roedeverdeling. De licht verdiepte deur bevindt zich onder een tegenover de deur vooruitspringend bovenlicht gevat tussen houten lateien en voorzien van verticale roedeverdeling. Er worden aanbouwen aan west- en oostzijde afgebeeld, slechts in 1959 bij kadaster geregistreerd (de westelijke aanbouw wordt in deze periode wel verbouwd). Ook de schuur wordt volgens kadasterplan in 1959 met aanbouwen vergroot en er worden drie nieuwbouwvolumes afgebeeld. In 1969 wordt de hoeve volgens kadaster nogmaals vergroot door toevoeging van een bijkomend volume. Het bakhuis wordt op deze mutatieschets niet langer weergegeven.

Beschrijving. Omhaagde hoeve met gekasseid en begraasd erf voorzien van groenaanplantingen, aan westzijde afgezoomd door knotbomenrij, toegankelijk via ijzeren hek. Ten zuiden van het erf gelegen woonhuis van zes traveeën en één bouwlaag onder zadeldak in mechanische pannen. Witbeschilderde verankerde baksteenbouw met gepekte plint. Rechte muuropeningen onder meegekalkte betonlatei waarin vernieuwd schrijnwerk, brede houten luiken (één per venster), nieuwe natuurstenen dorpels. Nieuwe deur onder smal bovenlicht, houten latei en alliantiewapen met jaartal "1755", toegeschreven aan Charles de Croeser en zijn echtgenote Marie Charlotte Stochove. Onbeschilderde zijgevels opengewerkt door getoogde muuropeningen, op oostelijke zijgevel met jaartalsteen "1859". Aan weerszijden witgekalkte aanbouwen onder lessenaarsdak, aan oostzijde op de voorgevel voorzien van een laadluik onder houten latei, in de oostelijke zijgevel gekenmerkt door twee mijterboogvormige nissen en lage deur (aardappelkelder). Interieur met behouden indeling, grotendeels vernieuwd. Behouden moerbalken met voluutvormige balksleutels met zaagtandmotief. Kelder met tongewelf.

Schuur-/ stalvolume aan oostzijde van het erf, witbeschilderd hoofdvolume in witbeschilderde bakstenen onder pannen sterk overkragend zadeldak met verschillende nokhoogte, voorzien van steunbeer en asemgaten. Rechte muuropeningen onder houten latei en gewijzigde openingen. Latere aanbouwen, uit baksteen en uit cellenbeton, onder lessenaarsdak.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Egem, 1896/15, 1950/20, 1959/36, 1969/29.
  • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeente Egem, Oud Archief, nummer 1: "Landt Bouck der prochie van Eeghem", door J. en C. Verhaeghe, 1725, zerk 10.
  • ARICKX V., Geschiedenis van Egem. Deel I: een dorp voor de Franse Revolutie, Kortrijk, 1982, p. 178, 275-276, 393.
  • ARICKX V., Geschiedenis van Egem. Deel II: Egem sedert de Franse Revolutie, Kortrijk, 1982, p. 301.
  • DE FLOU K., Woordenboek der toponymie van westelijk Vlaanderen, Vlaamsch Artesië, het land van den Hoek, de graafschappen Guines en Boulogne, en een gedeelte van het graafschap Ponthieu, Deel XIII, Brugge, 1932, kolom 1064.
  • VANDECAVEYE E., De heerlijkheid "Goed ten Ryne" te Egem, in Roede van Tielt, jaargang 10, nummer 2, 1979, p. 101-103.

Bron     : Devooght K. & Santy P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs : Santy, Pieter, Devooght, Kristien


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoeve Goed te Rijne [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212282 (Geraadpleegd op 20-05-2019)