erfgoedobject

Hoeve met losse bestanddelen

bouwkundig element
ID
212294
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212294
Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Juridische gevolgen

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen, schuin georiënteerd ten opzichte van de straat. Ongeveer 300 meter ten oosten van de dorpskern van Sint-Pieters-Kapelle gelegen, op de waterscheiding tussen de Rasbeek ten zuiden en de Honscallebeek ten noorden, beiden uitkomend in de Mark ten oosten.

Waarschijnlijk al bebouwing weergegeven op de Ferrariskaart (1771-1777). De huidige gebouwen zijn echter voornamelijk 19de-eeuws. Op de kadastrale Vandermaelenkaart (jaren 1830) is enkel het woonstalhuis weergegeven, in de latei boven de inkomdeur 1828 gedateerd. De schuur tegen de straat (zuidoostelijk) is weergegeven op de Atlas der Buurtwegen (vanaf 1841). Circa 1864 werd een "agrandissement" geregistreerd met vermelding dat de verbouwing reeds acht jaar ervoor ("plus de huit ans") plaatsvond. Toenmalige eigenaar was Avaux Charles (zie initialen CLA in latei boven deur, volgens huidige eigenaar "Charles Louis Avaux"). Het ging volgens de kadastrale schets om een vrij ingrijpende verbouwing van het woonstalhuis, de bouw van het oostelijke stalletje en van een nu verdwenen schuur ten noordoosten.

Verankerde bakstenen gebouwen. Woonstalhuis ten noordwesten, schuur ten zuidoosten en aansluitend varkensstalletje ten oosten. Tussen schuur en varkensstal kleine bergruimte onder zadeldak. Gerangschikt rond met gras begroeid erf met mestvaalt. Het erf werd ten noordoosten begrensd door een schuur die naar verluidt in de jaren 1980 vernield werd door een storm.

Het woonstalhuis, vermoedelijk van circa 1856, mogelijk oudere kern opklimmend tot 1828 (zie inscriptie latei), bestaat uit de boerenwoning van zeven traveeën, waarvan de rechtse twee later zijn (bouwnaad, schouw); en rechts de stal van twee traveeën, gelijktijdig met de twee rechtse traveeën van het woonhuis opgetrokken. Beide één bouwlaag onder geknikt zadeldak met mechanische pannen voor de woning en Vlaamse pannen voor de stal, links aandak en vlechtingen. Links (zuidwesten) éénlaagse aanbouw onder lessenaarsdak van Vlaamse pannen.

Rechthoekige vensters met hardstenen lateien en lekdrempels. Oorspronkelijke luiken, schrijnwerk vernieuwd vermoedelijk begin 20ste eeuw. Boven de vensters telkens een klein rondboogvormig (laad)venster afgesloten met een luikje, uitgevend op de zolder. Aangepaste rechthoekige deur onder hardstenen latei met inscriptie "1828 CLA" (Charles Louis Avaux), streks ontlastingsboogje. Wat het stalgedeelte betreft een rechthoekig venster in gecementeerde omlijsting, hierboven laadvenster met houten luik en natuurstenen lekdrempel. Rechts ervan rechthoekige deur onder hardstenen latei, streks ontlastingsboogje.

In de achtergevel rechthoekige vensteropeningen met hardstenen lekdrempels en houten lateien, strekse ontlastingsbogen. Kleine venstertjes (luchtopeningen) voor het stalgedeelte. Rechthoekige deuren.

Het interieur van de woning, deels met cementtegelvloeren, werd aangepast.

Ten zuidoosten stal (zie kleine vensters/luchtopeningen) van de jaren 1830-1840, nu dwarsschuur door inbreng van poorten. Onregelmatige travee-indeling, anderhalve bouwlaag onder zadeldak met mechanische pannen. Kleine gedrukte rondboogvensters, rechthoekige poorten, één aan de straat, één aan het erf. Aan erfzijde twee steekboogvormige deuren. Aan de straatzijde (zuidgevel) niskapelletje met opschrift "Jesus Maria Joseph 1819". Arduinen stijlen en fronton, getralied metalen deurtje. Waarschijnlijk (deels) gerecupereerd.

Ten oosten varkensstal (circa 1856) onder lessenaarsdak met Vlaamse pannen en aandaken, muurankers en vlechtingen. Eén rechthoekige deur, enkele lucht- en lichtspleten.

De hoeve staat momenteel (2010) leeg.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Herne, Afdeling III, 1864/61.

Auteurs: Thomas, Hans
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Geknotte haagbeuk als hoekboom

 • Is gerelateerd aan
  Geschoren afsluitingshaag van haagbeuk

 • Is gerelateerd aan
  Geschoren buxusstruik

 • Is gerelateerd aan
  Zomereik als hoekboom

 • Is deel van
  Sint-Pieters-Kapelle


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Hoeve met losse bestanddelen [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212294 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.