Roterij

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Pittem
Deelgemeente Egem
Straat Klijtmolenstraat
Locatie Klijtmolenstraat zonder nummer, Pittem (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie Pittem (geografische inventarisatie: 01-03-2009 - 30-06-2010).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Roterij

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Typologieroterijen
Dateringinterbellum

Beschrijving

Roterijrestant, gelegen tegenover de nrs. 1-3. Volgens kadastergegevens wordt in 1921 een "kunstmatige stoomvlasrooterij" opgericht door de weduwe van landbouwer Felix Debrabandere-Maes uit Wingene. In 1963 omgevormd tot landgebouw.

In een weide gelegen klein voormalig fabrieksgebouw van één bouwlaag onder platte bedaking, op grondplan in de vorm van een onregelmatige T. Oostelijk volume, vermoedelijk voor plaatsing stoommachine, opgetrokken uit rode bakstenen geleed door lisenen, met gebruik van beton voor de overspanningen. Rechte poortopening onder betonlatei. Haaks westelijk volume in volledige betonbouw, waarin twee rootkamers voorzien van ronde opening (oudste type roterij).

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Egem, 1921/1, 1963/6.

Bron: Devooght K. & Santy P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, (onuitgegeven werkdocumenten).

Auteurs: Devooght, Kristien & Santy, Pieter

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Klijtmolenstraat (Egem)

Klijtmolenstraat (Pittem)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.