Hoekcomplex ontworpen door Prosper Buyck

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Tentoonstellingslaan
Locatie Tentoonstellingslaan 102-104, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).
  • Tegels in gevels (geografische herinventarisatie, thematische inventarisatie: 01-05-2013 - 30-11-2013).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekcomplex naar ontwerp van Prosper Buyck

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Hoekcomplex en burgerhuis ontworpen door Prosper Buyck

Deze bescherming is geldig sinds 07-09-1979.

Beknopte karakterisering

Betrokken personen

Beschrijving

Hoekcomplex van twee panden en aanpalend burgerhuis, volgens bouwaanvraag uit 1909, alle naar ontwerp van architect Prosper Buyck. Het hoekpand, ontworpen als apotheek en drogisterij, vormt samen met een winkelpand langs de Tentoonstellingslaan een geheel van respectievelijk drie, één, drie en twee traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak (leien) met houten dakkapellen en œils-de-bœuf. Gevel afgelijnd met een vooruitspringende houten kroonlijst. Parement van wit geglazuurde baksteen, op arduinen plint, verlevendigd met arduin in de booglijsten, vensterdorpels, lateien en horizontale banden. Het winkelpand heeft bijkomend horizontale banden van groen geglazuurde baksteen. Eerste verdieping wordt gemarkeerd door balkons met ijzeren balkonhek langs beide straten, een driezijdige, arduinen erker op de afgekante hoektravee, en een driezijdige houten erker met arduinen console in de venstertravee van het winkelpand. Beide erkers bekroond met balkon met ijzeren balkonhek.

Decoratief uitgewerkte gevel van de apotheek met tegeltableaus in drogelijntechniek. Horizontale tegelpanelen onder beide balkons met afbeelding van putti en apothekersattributen. Daarboven tableaus met een vrouwenhoofd in medaillon, binnen een decor van putti, bloemen en vruchten. Gelijkaardige uitbeelding op borstwering van de vensters en als verticale omlijsting van het balkonvenster van de hoektravee. Doorlopend fries met florale motieven onder de kroonlijst zorgt voor decoratieve eenheid met aanpalend winkelpand.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1909/A/1.
  • BAECK M. & DEROM S. 2012: Tegels in gevels Gent, Fiets en wandelparcours, Gent, 46-49.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Bron: -

Auteurs: Verhelst, Julie

Datum tekst: 2013

Alle teksten

Relaties

maakt deel uit van Tentoonstellingslaan

Tentoonstellingslaan (Gent)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.