Teksten van Hoekcomplex ontworpen door Prosper Buyck

Hoekcomplex naar ontwerp van Prosper Buyck (2013)

Hoekcomplex van twee panden en aanpalend burgerhuis, volgens bouwaanvraag uit 1909, alle naar ontwerp van architect Prosper Buyck. Het hoekpand, ontworpen als apotheek en drogisterij, vormt samen met een winkelpand langs de Tentoonstellingslaan een geheel van respectievelijk drie, één, drie en twee traveeën en drie bouwlagen onder een mansardedak (leien) met houten dakkapellen en œils-de-bœuf. Gevel afgelijnd met een vooruitspringende houten kroonlijst. Parement van wit geglazuurde baksteen, op arduinen plint, verlevendigd met arduin in de booglijsten, vensterdorpels, lateien en horizontale banden. Het winkelpand heeft bijkomend horizontale banden van groen geglazuurde baksteen. Eerste verdieping wordt gemarkeerd door balkons met ijzeren balkonhek langs beide straten, een driezijdige, arduinen erker op de afgekante hoektravee, en een driezijdige houten erker met arduinen console in de venstertravee van het winkelpand. Beide erkers bekroond met balkon met ijzeren balkonhek.

Decoratief uitgewerkte gevel van de apotheek met tegeltableaus in drogelijntechniek. Horizontale tegelpanelen onder beide balkons met afbeelding van putti en apothekersattributen. Daarboven tableaus met een vrouwenhoofd in medaillon, binnen een decor van putti, bloemen en vruchten. Gelijkaardige uitbeelding op borstwering van de vensters en als verticale omlijsting van het balkonvenster van de hoektravee. Doorlopend fries met florale motieven onder de kroonlijst zorgt voor decoratieve eenheid met aanpalend winkelpand.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1909/A/1.
  • BAECK M. & DEROM S. 2012: Tegels in gevels Gent, Fiets en wandelparcours, Gent, 46-49.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. met medewerking van LINTERS A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Bron: -
Auteurs:  Verhelst, Julie
Datum: 2013


Je kan deze pagina citeren als: Verhelst, Julie: Hoekcomplex ontworpen door Prosper Buyck [online], https://id.erfgoed.net/teksten/148991 (geraadpleegd op 13-05-2021)


Huizen met art-nouveaugevels (1979)

Hoekcomplex met de Willem Wenemaerstraat (nummer 45) bestaande uit drie samen ontworpen huizen volgens bouwaanvraag van 1909, waarbij het hoekpand als "apotheek-drogerie" gebouwd en ingericht werd. Nummer 45 van de Willem Wenemaerstraat vormt een afzonderlijk burgerhuis met eigen ordonnantie (zie aldaar). Art-nouveaugevels met drie bouwlagen van respectievelijk vier traveeën, een afgesnuite hoektravee en drie traveeën onder klassiek mansardedak (leien) met houten dakkapellen en œils-de-bœuf. Parement van witte geglazuurde baksteen verrijkt met kleurige banden en faïencetegeltableaus met putti (met apothekersattributen), vrouwenhoofdjes en bloemenguirlandes in de borstwering, de boogvelden van de winkelramen en onder de kroonlijst. Zijwanden verticaal gemarkeerd door risalieten met houten erker en balkon bij nummer 98. Afgesnuite hoektravee met markerende erker met bekronend ijzeren balkon en afbeelding van een hert boven de deur. Zijtravee met balkon boven de getoogde winkelramen.

  • Stadsarchief Gent, Bouwaanvragen particuliere woningen, G12, 1909/A/1.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs:  Bogaert, Chris
Datum: 1979


Je kan deze pagina citeren als: Bogaert, Chris: Hoekcomplex ontworpen door Prosper Buyck [online], https://id.erfgoed.net/teksten/21237 (geraadpleegd op 13-05-2021)