erfgoedobject

Hoeve in L-vorm

bouwkundig element
ID: 212371   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212371

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Hoeve in L-vorm
  Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

Beschrijving

Hoeve, in geschiedenis minimaal opklimmend tot het eerste kwart van de 17de eeuw, met voornamelijk begin-19de-eeuws gebouwenbestand.

Historiek. Het landboek van Egem (1725) geeft twee parallelle volumes weer op deze plaats. Een kaart van de heerlijkheid Claerhout in Pittem en Egem van 1762, laat twee haaks tegenover elkaar gebouwde volumes zien. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) worden een woonhuis, schuur en twee kleinere volumes weergegeven. De hoeve was dan in bezit van Wulmarus Verkest, ontvanger te Egem. Op het einde van de 19de eeuw is de hoeve in bezit van landbouwer Frans Vanslambrouck uit Zwevezele. De twee kleine landgebouwen worden in 1894 afgebroken en het woonhuis aan zuidzijde vergroot. Na de Eerste Wereldoorlog wordt een barak, mogelijk van het vliegveld in de Kasteeldreef, op het erf geplaatst en als berging in gebruik genomen. In 1932 wordt de schuur ten zuiden van een uitbouw voorzien door landbouwer Charles Dereuck-Desmet. Vermoedelijk wordt ook het boerenhuis licht aangepast, zie betonlateien.

Beschrijving. Hoeve in L-vormige constellatie langs de straat afgezoomd door meidoornhaag, doorbroken door ijzeren hek tussen betonpijlers, geflankeerd door twee Hollandse linden. Begraasd erf met ten westen een woonhuis van vijf traveeën en één bouwlaag onder zadeldak in zwartgeglazuurde pannen. Verankerde donkerrode baksteenbouw aan erfzijde, opengewerkt door rechthoekige muuropeningen onder betonlatei. Bewaard houtwerk (schuiframen voorzien van klossen), nieuwe dorpels. Deur onder rechthoekig bovenlicht. Zuidelijke zijgevel getypeerd door vlechtingen, steunbeer en jaartalankers "1827". Getoogde zoldervensters met bewaard houtwerk. Zuidelijke aanbouw onder pannen lessenaarsdak, met twee houten deuren (onder meer naar stalletje) onder houten latei. Recente garageaanbouw ten noorden. Ten zuidoosten van het woonhuis een haaks daarop ingeplante schuur onder zadeldak in (grotendeels) Vlaamse pannen, op kardoezen. Rode baksteenbouw, aan oostzijde beplankt boven een bakstenen onderbouw. Aan erfzijde dieper liggende deur tussen uitbouw en sterk overkragend dak op houten liggers. Voorliggende bakstenen stoep. Houten poort met tweeledig klinket, rechte deurtjes onder houten latei, getoogde vensters, gedichte asemgaten. Bakstenen stoep en kasseibestrating onder overkragend dak. Westelijke zijgevel met houten deurtjes onder licht getoogde rollaag. Achteraanbouw uit betonsteen onder golfplaten lessenaarsdak. Ten noorden van de schuur bevindt zich een mestvaalt met halfrond bakstenen muurtje. Ten noordoosten van het woonhuis bevindt zich een van elders afkomstige barak uit de Eerste Wereldoorlog onder zadeldak in mechanische pannen. Gevels in houten latwerk en bitumen. Poort en venster aan oostzijde.

 • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Egem, 1895/4, 1936/40.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeente Egem, Oud Archief, nr. 1: "Landt Bouck der prochie van Eeghem", door J. en C. Verhaeghe, 1725, zerk 5.
 • RIJKSARCHIEF BRUGGE, Gemeente Pittem, nr. 285: "Heerlycke rentebouck van Claerhout", door D. Seghers, 1762.
 • ZWAENEPOEL A., Inventaris van de traditionele solitaire bomen en struiken als leidraad voor natuur- en landschapsbehoud en –herstel in West-Vlaanderen. Wvi, in opdracht van de provincie West-Vlaanderen, Brugge, 2006, p. 148.

Bron     : Devooght K. & Santy P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Devooght, Kristien, Santy, Pieter


Relaties

 • Is gerelateerd aan
  Gemengde haag als erfafsluiting

 • Is gerelateerd aan
  Hoogstam perelaar in huisweide

 • Is gerelateerd aan
  Knotwilgenrij

 • Is gerelateerd aan
  Meidoornhaag als erfafsluiting

 • Is gerelateerd aan
  Opgaande canadapopulier als hoekboom bij poel

 • Is gerelateerd aan
  Twee welkomstlinden

 • Is deel van
  Vliegveldweg

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoeve in L-vorm [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212371 (Geraadpleegd op 27-05-2020)