erfgoedobject

Hoevetje

bouwkundig element
ID: 212376   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212376

Dit erfgoedobject heeft geen erfgoedwaarde meer. De erfgoedwaarden waarom we het object opnamen in de inventaris, zijn niet meer aanwezig, bijvoorbeeld door verbouwing of sloop.

Beschrijving

Hoevetje, voornamelijk uit de 19de eeuw, voor het eerst afgebeeld op het primitief kadasterplan (circa 1830), op een perceel op de Ferrariskaart (1770-1778) nog aangeduid als bos horende bij Egemveld. Op het primitief kadasterplan (circa 1830) worden drie volumes afgebeeld, een woning en landgebouw in L-vormige opstelling met bakhuis ten zuiden, vermeld als "Splitlinde". Volgens Arickx wordt dit toponiem reeds vermeld in 1824. In 1937 worden door het kadaster vroegere wijzigingen geregulariseerd. Het grondplan van de woning is sterk veranderd en het volume ten oosten en ten zuiden van het erf vergroot, er wordt een nieuw volume weergegeven ten noorden.

Door een meidoornhaag omsloten hoevetje, toegankelijk via een ijzeren hek tussen betonpijlers. Haaks op de straat gelegen éénlaags woonhuis van vijf traveeën onder overkragend zadeldak (Vlaamse pannen) op kardoezen. Geelbeschilderde bakstenen erfgevel opengewerkt door rechthoekige vensters met bewaarde ramen (grote roedeverdeling) onder houten lateien. Dorpels uit gesinterde bakstenen. X-vormig anker ter hoogte van aangebouwd stalletje onder lessenaarsdak ten oosten. Nieuwe westelijke zijgevel. Ten zuiden van het erf bevindt zich een restant van een bakhuis met ingestort dak. Witbeschilderde erfgevel op gepekte plint met muuropeningen onder rollaag, recht bij de deur, getoogd maar boven houten latei bij door rooster afgesloten venster.

  • KADASTERARCHIEF WEST-VLAANDEREN, 207: Mutatieschetsen, Egem, 1937/1.
  • ARICKX V., Geschiedenis van Egem. Deel II: Egem sedert de Franse Revolutie, Kortrijk, 1982, p. 356.

Bron     : Devooght K. & Santy P. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Pittem met deelgemeente Egem, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL49, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Devooght, Kristien, Santy, Pieter


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoevetje [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212376 (Geraadpleegd op 05-12-2020)