erfgoedobject

Oorlogsmonument van Moorsel

bouwkundig element
ID
212437
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212437

Juridische gevolgen

Beschrijving

Het oorlogsmonument naar ontwerp van J. Marin werd opgericht in 1920 op de hoek van de Raymond Uyttersprotstraat (vroegere Nieuwstraat) met de Kloosterstraat en de Leirekenstraat (vroegere Statiestraat).

Historiek

Voor de oprichting van het gedenkteken van de gesneuvelden en opgeëisten van 1914-1918 in Moorsel ging het initiatief uit van de toneelkring "Jan de Meer", die in 1919 en 1920 toneelvoorstellingen gaf, waarvan de opbrengst ten goede kwam aan de oprichting van het monument. De opbrengst werd aangevuld met een toelage van het schepencollege. De nodige grond op de hoek van de (huidige) Raymond Uyttersprot-, Klooster-, en Leirekenstraat werd geschonken door notaris De Vis uit Aalst. Zijn zoon Oscar stierf als soldaat tijdens de oorlog als gevolg van ziekte.

Het gedenkteken is vervaardigd door J. Marin, gesigneerd. Vermoedelijk betreft het hier de Brusselse beeldhouwer Jacques François Marin (Brussel 1877 - Nijvel 1950).

Beschrijving

Het gedenkteken bestaat uit een brede hardstenen obelisk die versierd is met een in hardsteen uitgewerkt kruis, vaandel, helm en lauwerkroon. Op het voetstuk staat het wapenschild van Moorsel. De obelisk wordt haaks geflankeerd door twee even hoge rechtopstaande muren, waarin bij elk bovenaan een bronzen bas-reliëf met halfverheven beeldhouwwerk is uitgewerkt. Aan de linkerkant voorstellend een arbeidende opgeëiste, aan de rechterkant een soldaat in actie.

De tekst op het monument luidt: "AAN ONZE JONGENS VOOR HET VADERLAND GESTORVEN/ NAMENS DEN ONAFHANKELIJKEN TOONEELKRING JAN DE VLEER EN HET GEMEENTEBESTUUR NOV 1920/ ALS ZADEN ZOO VIELEN HUN LYKEN IN’T ZAND/ HOOP OP DEN OOGST, O VADERLAND".

Verder volgt de opsomming van de namen van de gesneuvelde soldaten en opgeëisten. Aanvankelijk voorzien voor de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Na de oorlog van 1940-1945 zijn ook de namen toegevoegd van de gesneuvelden en de weerstanders.

  • ARTO - Biografisch Lexicon Plastische Kunsten in België A-Z.
  • BROUCKE R. 2009: De faluintjes 1914-1918: Moorsel, Meldert, Herdersem en Baardegem tijdens de Eerste Wereldoorlog, 145.
  • MARX M. & ENGELEN C. 2002: ‘Jacques Marin’, in: Beeldhouwkunst in België. Vanaf 1830, deel 2, studia 90, uitgave Algemeen Rijksarchief, 1108-1109.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002348, Oorlogsmonumenten in Oost-Vlaanderen.
Auteurs: Van Branden, Gudrun
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Oorlogsmonument van Moorsel [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212437 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.