Gedenkkapel Heilig Hart

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Deinze
Deelgemeente Bachte-Maria-Leerne
Straat Leernsesteenweg
Locatie Leernsesteenweg zonder nummer, Deinze (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Synchronisatie beschermingen 2010 (synchronisaties: 01-01-2010 - 31-12-2010).
Links

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gedenkkapel Heilig Hart en vrijheidsboom

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als monument Gedenkkapel Heilig Hart en vrijheidsboom

Deze bescherming is geldig sinds 24-11-2011.

Beknopte karakterisering

Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Gedenkkapel van het Heilig Hart als oorlogsmonument en bijhorende linde voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van beide Wereldoorlogen van Bachte-Maria-Leerne.

Historiek

Deze neobarokke Heilig Hartkapel werd in 1921 gebouwd, op 26 juni 1921 ingehuldigd en in juni 1922 werd er een gedenkplaat toegevoegd ter nagedachtenis van de gesneuvelden en de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog. Het geld voor de bouw van dit monument werd door de Graaf en Gravin Arnold t’ Kint de Roodenbeke geschonken. In ruil hiervoor prijken hun wapenschilden op de kapel. De vrijheidsboom, een linde (Tilia) achter de kapel werd reeds in 1919 geplant in de aanwezigheid van burgemeester Graaf Arnold t’ Kint de Roodenbeke en zijn beide schepenen. De namen van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog werden toegevoegd op gedenkplaten.

Beschrijving

Dit gedenkteken, ter ere van de gesneuvelden en slachtoffers van de Eerste en de Tweede Wereldoorlog, bestaat uit een neobarokke kapel met voluten. Het is niet bekend wie de kapel gemaakt heeft; men vermoedt dat het om een ambachtelijke arduinkapper uit de streek ging.

Boven de deur prijkt een wapenschild met de tekst "PERSE VERANDO" met ernaast "1914 -1918". Er zijn twee glazen vensters in lood en ijzer. Naast de houten deur hangt een plaat waarop de namen staan van de slachtoffers. De volgende tekst staat er op te lezen: "HULDE EN DANK AAN ONZE HELDEN. ZIJ VIELEN VOOR ONS ALLER VRIJHEID/ 1914 -1918/ 1940-1945/ BURGERLIJKE OORLOGSSLACHTOFFERS/ RIP".

In de kapel zelf staat een klein houten altaar met een houten reliëf, hierop de Christusfiguur en aan de muur een beeldje van de Gekruisigde. Aan de muren hangen ook nog twee gedenkplaten. Opschrift: "OORLOG 1914-1918/ (namen van gesneuvelden)/ RIP/ GOD VADERLAND EER/ OORLOG 1940-1945/ BACHTE-MARIA-LEERNE/ LAVENT ALFONS/ R.I.P/ GOD VADERLAND EER".

De vloer bestaat uit een zwart-witte tegel. Er staan ook nog vier stoelen en een houten tabernakel.

  • BOGAERT C. & LANCLUS K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
  • Stad Deinze s.d.: 27. Oorlogsmonument Maria-Leerne, Monumenten en merkwaardige gebouwen en landschappen in Deinze, s.l.

Bron: Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002348, Oorlogsmonumenten in Oost-Vlaanderen

Auteurs: Van Branden, Gudrun

Datum tekst: 2010

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Leernsesteenweg

Leernsesteenweg (Deinze)

is gerelateerd aan Vredeslinde Bachte-Maria-Leerne

Bagattestraat zonder nummer, Leernsesteenweg zonder nummer (Deinze)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.