Oorlogsgedenkteken van de 9e wijk

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Eugène Felixdreef
Locatie Eugène Felixdreef zonder nummer, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Thematische inventarisatie: Gentse Oorlogsmonumenten (geografische inventarisatie: 01-01-2008 - 30-09-2009).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oorlogsgedenkteken van de 9e wijk

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als cultuurhistorisch landschap Citadelpark

Deze bescherming is geldig sinds 30-05-1984.

is deel van de vaststelling als bouwkundig erfgoed Citadelpark

Deze vaststelling is geldig sinds 08-11-2012.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Betrokken personen
Tags Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog

Beschrijving

Dit monument bevindt zich tegen een kunstmatige rots, waarbinnen tegenwoordig de Groendienst van de stad Gent materiaal bewaart. Tegen de rots aan bevindt zich het monument ter ere van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, ervoor werd op de grond een schijngraf aangebracht, waarop men de namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog kan aflezen.

De monumenten werden opgericht onder impuls van de buurtbewoners van de dekenij en de wijkafdeling van de Nationale Strijdersbond. Men herdenkt er soldaten - weggevoerden - opgeëisten - gefusilleerden - politieke gevangenen en weerstanders uit de Gentse 9de wijk.

Het WO I-monument bestaat grotendeels uit blauwe hardsteen. Hiermee maakte men een kader en onderaan een aantal rechte treden en een kwartholle. In dit holle werden telkens centraal met witte verf de jaaraanduidingen '1914' en '1918' in een kader met uitgespaarde cijfers geschilderd. In het midden springt de hardsteen iets naar voren om als voetstuk te dienen voor een bronzen beeld in hoogreliëf. Op de hardsteen leest men "H.V.D. BOSSCHE SCULPTEUR" en "J.V.D. STICHELE STEENHOUWER". Links en rechts van dit beeld zijn gezoete panelen blauwe hardsteen te zien, waarop men de namen van de gesneuvelden aantreft. Bovenaan leest men, in wit geverfde kaders waarbinnen de letters zijn uitgespaard, links: 'STAD-GENT 9DE WYK / AAN ONZE HELDEN' en rechts : 'VILLE DE GAND 9ME SECTION / A NOS HEROS'. Hieronder ziet men de namen in reliëf en wit geverfd. Boven deze panelen werden lichte kroonlijsten aangebracht, terwijl de buitenkanten van de kaders met een verticaal bladmotief versierd werden. In de sokkel van het centrale beeld werd een hardstenen schild gebeiteld, waarop een bronzen schild werd aangebracht met de Gentse leeuw. Het bronzen standbeeld erboven stelt een vrouw voor, in een lichte jurk en met de linkerknie en armen ontbloot. Tussen haar uiteenstaande voeten ligt een lauwerkrans, in haar armen houdt ze een scepter met klimmend leeuwtje, waaraan een vlag wappert. In het brons leest men volgende signaturen: "H. VAN DEN BOSSCHE" en "A. BYTEBIER FONDEUR".

Het monument voor de Tweede Wereldoorlog is soberder. Dit deel werd op 3 september 1950 ingehuldigd. Het is een cenotaaf, bestaande uit een verhoog uit dezelfde breukstenen als de beboordingen ernaast. Hierop ligt een gezoete hardstenen plaat, die een grafzerk voorstelt. In bladgoud leest men de rang van de gesneuvelden, in witte verf de namen. Deze worden in twee kolommen weergegeven, die gescheiden worden door een zwaard met de punt naar beneden. Rond het gevest bevindt zich een lauwerkrans. Deze sierelementen, net als de jaartallen '1940' en '1945' onderaan de plaat, zijn met bladgoud versierd.

  • Stadsarchief Gent, Fototheek Straatmeubilair, negatiefnummer 123/6.

Bron: Depestel Sarah 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, onuitgegeven masterthesis Artesis Hogeschool Antwerpen.

Auteurs: Depestel, Sarah

Datum tekst: 2009

Relaties

maakt deel uit van Citadelpark

Ambroise Verschaffeltdreef, Eugène Felixdreef, Familie De Vignedreef, Familie Van Rysselberghedreef,...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.