erfgoedobject

Oorlogsgedenkteken van de 9e wijk

bouwkundig element
ID
212447
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212447

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Oorlogsgedenkteken van de 9e wijk
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd cultuurhistorisch landschap Citadelpark
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Citadelpark
  Deze vaststelling is geldig sinds

Beschrijving

Dit monument bevindt zich tegen een kunstmatige rots, waarbinnen tegenwoordig de Groendienst van de stad Gent materiaal bewaart. Tegen de rots aan bevindt zich het monument ter ere van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, ervoor werd op de grond een schijngraf aangebracht, waarop men de namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog kan aflezen.

De monumenten werden opgericht onder impuls van de buurtbewoners van de dekenij en de wijkafdeling van de Nationale Strijdersbond. Men herdenkt er soldaten - weggevoerden - opgeëisten - gefusilleerden - politieke gevangenen en weerstanders uit de Gentse 9de wijk.

Het WO I-monument bestaat grotendeels uit blauwe hardsteen. Hiermee maakte men een kader en onderaan een aantal rechte treden en een kwartholle. In dit holle werden telkens centraal met witte verf de jaaraanduidingen '1914' en '1918' in een kader met uitgespaarde cijfers geschilderd. In het midden springt de hardsteen iets naar voren om als voetstuk te dienen voor een bronzen beeld in hoogreliëf. Op de hardsteen leest men "H.V.D. BOSSCHE SCULPTEUR" en "J.V.D. STICHELE STEENHOUWER". Links en rechts van dit beeld zijn gezoete panelen blauwe hardsteen te zien, waarop men de namen van de gesneuvelden aantreft. Bovenaan leest men, in wit geverfde kaders waarbinnen de letters zijn uitgespaard, links: 'STAD-GENT 9DE WYK / AAN ONZE HELDEN' en rechts : 'VILLE DE GAND 9ME SECTION / A NOS HEROS'. Hieronder ziet men de namen in reliëf en wit geverfd. Boven deze panelen werden lichte kroonlijsten aangebracht, terwijl de buitenkanten van de kaders met een verticaal bladmotief versierd werden. In de sokkel van het centrale beeld werd een hardstenen schild gebeiteld, waarop een bronzen schild werd aangebracht met de Gentse leeuw. Het bronzen standbeeld erboven stelt een vrouw voor, in een lichte jurk en met de linkerknie en armen ontbloot. Tussen haar uiteenstaande voeten ligt een lauwerkrans, in haar armen houdt ze een scepter met klimmend leeuwtje, waaraan een vlag wappert. In het brons leest men volgende signaturen: "H. VAN DEN BOSSCHE" en "A. BYTEBIER FONDEUR".

Het monument voor de Tweede Wereldoorlog is soberder. Dit deel werd op 3 september 1950 ingehuldigd. Het is een cenotaaf, bestaande uit een verhoog uit dezelfde breukstenen als de beboordingen ernaast. Hierop ligt een gezoete hardstenen plaat, die een grafzerk voorstelt. In bladgoud leest men de rang van de gesneuvelden, in witte verf de namen. Deze worden in twee kolommen weergegeven, die gescheiden worden door een zwaard met de punt naar beneden. Rond het gevest bevindt zich een lauwerkrans. Deze sierelementen, net als de jaartallen '1940' en '1945' onderaan de plaat, zijn met bladgoud versierd.

 • Stadsarchief Gent, Fototheek Straatmeubilair, negatiefnummer 123/6.

Bron     : Depestel Sarah 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, onuitgegeven masterthesis Artesis Hogeschool Antwerpen.
Auteurs :  Depestel, Sarah
Datum  :


Relaties

 • Is deel van
  Citadelpark


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oorlogsgedenkteken van de 9e wijk [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212447 (Geraadpleegd op )