erfgoedobject

Oorlogsgedenkteken van de wijk Ekkergem

bouwkundig element
ID
212452
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212452

Juridische gevolgen

Beschrijving

Blauwe hardstenen gedenkplaat, die tegen de omheiningsmuur van de parking werd aangebracht. Op het trottoir voor het monument bevinden zich op de hoeken van het monument nog twee kleine bloembakjes, eveneens uit blauwe hardsteen. Het geheel werd opgericht door buurtbewoners van de dekenij en de wijkafdeling van de NSB ter ere van gesneuvelden van de wijk.

Horizontaal is het geheel in twee gedeeld : het bovenste deel eert de doden van de Eerste Wereldoorlog, het onderste die van de Tweede Wereldoorlog. Het bovendeel is meer versierd dan het onderste. Tegen de hardstenen achterwand werd een gebeeldhouwde hardstenen constructie aangebracht, die halsvormig toeloopt naar boven. Op de gebogen randen en de vlakke bovenkant ligt een bronzen krans van rozen. De twee gecanneleerde pijlers opzij dragen de jaartallen '1914' en '1918', die met bladgoud versierd zijn. Centraal bevindt zich een (verticaal geplaatst) rechthoekig bronzen laagreliëf. Erboven leest men in bladgoud op de steen : 'AAN ONZE HELDEN / A NOS / HEROS'.

Op het reliëf ziet men links onderaan een soldaat, die met gebogen hoofd op zijn knieën zit. In zijn rechterhand houdt hij een gebroken bajonet. Naast hem ligt een gedode man. Uit de hemel komt een gevleugelde en gesluierde vrouwenfiguur, zij strooit met de linkerhand rozen over de gestorven man uit en houdt ook in haar rechterhand nog een rozentak achter de zittende soldaat. Onder dit reliëf werd een hardstenen sokkeltje gemaakt, onderaan afgewerkt met kleine klossen. Links en rechts van dit laagreliëf bevinden zich de namen van de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog. Ze zijn in de steen gekapt en wit geverfd. In het brons vindt men de signatuur "T Soudeyns" terug, in de hardsteen die van "A. SIMOENS ONTWERPER". Onder deze namen bevindt zich de basis van de constructie erboven. Deze is vrij sober gehouden, ook hier werd de onderkant met hardstenen klossen versierd.

Het monument voor de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog bevindt zich hieronder. Het is niet duidelijk of deze panelen later toegevoegd werden, dan wel of de namen in de bestaande constructie gekapt werden. De inhuldiging van de toevoeging ter ere van de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog vond plaats op 9 oktober 1949.

Aan weerszijden van het bovenste deel van het monument werden vlaggenmasten uit constructiestaal en elektrische lantarens bevestigd. Onder de masten bevindt zich aan weerszijden een hardstenen console waaraan kransen opgehangen kunnen worden.

In vergelijking met de foto uit 1979 zijn er nieuwe lampen boven het monument aangebracht, dit is echter niet storend.

  • Stadsarchief Gent, Fototheek Straatmeubilair, negatiefnr. 1017 (opnamedatum: juli 1979).

Bron     : Depestel Sarah 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, onuitgegeven masterthesis Artesis Hogeschool Antwerpen.
Auteurs :  Depestel, Sarah
Datum  : 2009


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oorlogsgedenkteken van de wijk Ekkergem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212452 (Geraadpleegd op 11-05-2021)