erfgoedobject

Oorlogsgedenkteken post en telegrafie

bouwkundig element
ID
212453
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212453

Juridische gevolgen

Beschrijving

Links een gedenkplaat voor personeelsleden van de post en telegrafiediensten die tijdens de Eerste Wereldoorlog sneuvelden, ernaast in quasi identieke vorm een ter ere van de Tweede Wereldoorlog.

Eerste Wereldoorlog: het betreft een gedenkplaat, die volledig uit brons gemaakt is. De vorm is grotendeels rechthoekig, met onderaan een uitsparing en op de hoeken en halverwege de langste zijden een vier- of drielobbige versiering waarop in reliëf bloemen aangebracht werden. Centraal bovenaan is de gedenkplaat uitgebreid met een rondbogig veld, bekroond door een koningskroon. Over de boog en de kroonlijst van de rechte stukken schijnt een doek gedrapeerd. In het boogveld ziet men in laagreliëf het wapenschild van België met de klimmende leeuw, tegen een achtergrond van soldatenhelmen en bliksemstralen. Hieronder ziet men een grote palmtak, waaronder de tekst : 'GEDENKTEEKEN/ TEN BLIJKE VAN BEWONDERING EN/ DANKBAARHEID JEGENS DE LEDEN/ VAN HET PERSONEEL VOOR HET/ VADERLAND GEVALLEN', rechts daarvan dezelfde tekst in het Frans: 'MEMORIAL/ EN TEMOIGNAGE D'ADMIRATION/ ET DE RECONNAISSANCE/ AUX MEMBRES DU PERSONNEL/ MORTS POUR LA PATRIE'. Hieronder ziet men links het symbool van de post: een posthoorn, en rechts dat van de telegrafie : een bundel bliksemstralen. Hieronder leest men in reliëf de namen van de gesneuvelden in twee kolommen, die van mekaar gescheiden worden door een zwaard met getorst gevest, dat met de punt omhoog wijst. Links en rechts leest men nog 'OOST/ VLAANDEREN' en 'FLANDRE/ ORIENTALE'. Hieronder bevindt zich centraal een lauwerkrans uit laurier- en eikenloof, onderaan samengebonden. Een banderol waarop de jaartallen '1914' en '1918' staan, werkt het geheel af. Op deze gedenkplaat leest men volgende signaturen: "FONDERIE NAT.LE DES BRONZES J. PETERMANN ST GILLES-BRUXELLES", "FO.S. ROUSSEAU SCULPTEUR WOLUWE - BRUXELLES".

De gedenkplaat ter ere van de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog is grotendeels hetzelfde, al zijn de reliëfs iets gestileerder en is er van een ander, hoger uitgerokken lettertype gebruik gemaakt. Daarnaast werden de namen van de gesneuvelden hier opgedeeld volgens de dienst : links ziet men de namen van de postbedienden, rechts die van de telegrafiediensten. De signatuur op deze gedenkplaat verwijst naar "FIRMA POORTMAN - DE CONINCK GRAVEERDERS GULDENSTRAAT 4 -MECHELEN-". De inhuldiging van deze plaat vond plaats op 16 november 1947.

In vergelijking met de foto's uit 1980, blijkt dat de gedenkplaten verplaatst zijn. Ze bevonden zich voorheen in het postgebouw op de Korenmarkt. Hier waren ze meer beschut tegen weersomstandigheden en dat laat zich zien. Bovendien werden de lantarens niet mee verhuisd.

  • Stadsarchief Gent, Fototheek Straatmeubilair, negatiefnummers 2130 en 2131 (opnamedatum: mei 1980).

Bron: Depestel Sarah 2009: Monumenten ter ere van gesneuvelden uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog in Gent: een (kunst)historisch overzicht met voorstellen ter bevordering van de instandhouding en eventuele restauratie, onuitgegeven masterthesis Artesis Hogeschool Antwerpen.
Auteurs: Depestel, Sarah
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Oorlogsgedenkteken post en telegrafie [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212453 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.