erfgoedobject

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog

bouwkundig element
ID
212462
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212462

Juridische gevolgen

Beschrijving

Tijdens de gemeenteraad van 18 juli 1919 kwam het tot de beslissing dat er een vrijheidsboom zou worden geplant en dat er een comité zou worden samengesteld voor de oprichting van het oorlogsgedenkteken voor de Gentbrugse oorlogsslachtoffers van 1914-1918. Op 10 december 1919 besliste de gemeenteraad om hiervoor een lening aan te gaan van 45.000 frank. Ze gingen ook toelagen aanvragen bij het staatsbestuur. Op 3 september 1921 legde men de locatie vast en stelde men dat de gemeente 30.000 frank zou bijdragen. 25.000 frank was voorbehouden voor het monument zelf en 5000 frank voor de organisatie van de wedstrijd in de zoektocht naar de juiste kunstenaar. Op 4 oktober werd het programma en reglement van de wedstrijd goedgekeurd. Tijdens de geheime zitting van 30 januari 1922 kwam het ontwerp van Domien Ingels en Fritz Coppieters naar voor. Het oorlogsmonument "Heldenhulde" werd op 17 september 1922 plechtig en feestelijk ingehuldigd.

Bronzen engel met opgeheven lauwerkrans op monumentaal natuurstenen voetstuk, verdwenen gehistoriseerde bronzen reliëfhand.

Het beeld bestaat uit een bronzen, gevleugelde en gedrapeerde engel, die de vrede symboliseert, in zijn rechterhand houdt hij een lauwerkrans vast; deze houdt hij met gestrekte arm hoog in de lucht. In zijn linkerhand heeft hij palmbladeren vast. De engel staat op een (wereld-)bol.

Dit beeld staat op een hoog, cirkelvormig voetstuk. Voorheen hing hierop nog een bronzen reliëfband, maar deze is doorheen de jaren verdwenen. Op het voetstuk staan de namen van de gesneuvelden te lezen. Op de zeshoekige sokkel gesigneerd: DOM. INGELS /BEELDHOUWER en FRITZ COPPIETERS /ARCHITECTE 1922.

  • Notulen van de gemeenteraad van Gentbrugge.
  • BOGAERT C., LANCLUS K. & VERBEECK M. 1983: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Fusiegemeenten, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 4ND, Brussel - Gent.
  • ENGELEN C., MARX M., 2002: Domien Ingels, in: Beeldhouwkunst in België. Vanaf 1830., deel II: E-P, Brussel, 922-925.
  • VAN BEUGEM I. s.d: Domien Ingels, Tielt.

Bron: Beschermingsdossier DO002348
Auteurs: Van Branden, Gudrun
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212462 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.