erfgoedobject

Oorlogsmonument van Meerbeke

bouwkundig element
ID: 212477   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212477

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Meerbeke. Sterk beeldbepalend en monumentaal oorlogsgedenkteken, staande in een ruim begraasd plein en aan weerszijden van de stenen balustrade staat een monumentale taxus.

Het dorp Meerbeke is tijdens de Eerste Wereldoorlog van grote vernielingen en beschietingen weliswaar gespaard gebleven. Er zijn in het totaal 17 Meerbeekse soldaten, 2 krijgsgevangenen en 5 opgeëisten omgekomen. Tijdens de gemeenteraadszitting van 24 november 1925 besliste de raad om de gebruikelijke 200 frank die jaarlijks aan het feest van 1 november werd besteed ook in de kas voor het monument van de gesneuvelden te storten. Op 26 augustus 1926 kwam de gemeenteraad, na de vraag van de bonden van oud-strijders en opgeëisten, tot het besluit om 20.000 frank bij te dragen voor de oprichting van dit gedenkteken. De burgemeester stelde immers dat: 'in aanzien van de opofferingen gedaan door de slachtoffers en overlevenden, het maar recht is dat een gedenkstuk hunne edelmoedige daad herinnere, en dat alhoewel bestuur en burgers in de tijden besparingen moeten doen, het niet overdreven is eene toelage toe te staan.' De Bond van Oud-strijders en Opgeëisten had op dat moment al een ontwerp klaar, maar ze slaagden er niet in om de nodige 41.326 frank bijeen te krijgen. Daarom dat ze deze oproep tot de gemeenteraad hadden gericht.

Groots monumentaal complex uit natuursteen bestaande uit een beeldengroep met centraal een dood opgebaarde soldaat met aan de linkerzijde een treurende vrouw en kind (beide het gezicht naar de soldaat gericht) en aan de rechterzijde een opgeëiste in de vorm van een geknielde treurende man die in de verte staart. Achter deze beeldengroep staat een obelisk versierd met kruis en lauwerkrans bovenop een hoge rechthoekige sokkel, De lauwerkans omslingert het wapenschild van Meerbeke. Aan weerszijde van de obelisk een halfhoge balustrade die een halve cirkel maakt.

Op de sokkel staat de tekst: MEERBEKE/ AAN HARE ZONEN/ GEVALLEN VOOR HET VADERLAND

  • Notulen gemeenteraad Meerbeke 1918-1932.
  • D'HUYVETTER C., DE LONGIE B. & EEMAN M. met medewerking van LINTERS A. 1978: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Aalst, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 5N2 (H-Z), Brussel - Gent.
  • Davidsfonds Meerbeke, Meerbeke verEEUWigd 1900-2000, Meerbeke, 2001.

Bron     : Beschermingsdossier DO002348 (2010)
Auteurs :  Van Branden, Gudrun
Datum  : 2010

Aanvullende informatie

Links van het monument bevindt zich een steen met namen van slachtoffers.
Auteurs : Pedron, Maïté
Datum: 27-08-2012

Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Oorlogsmonument van Meerbeke [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212477 (Geraadpleegd op 14-11-2019)