erfgoedobject

Oorlogsmonument voor de gesneuvelden van Sint-Lievens-Houtem

bouwkundig element
ID: 212479   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212479

Juridische gevolgen

Beschrijving

Oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog voor de gesneuvelden van Sint-Lievens-Houtem. Gelegen aan de straatkant naast de ingang van het ommuurde kerkhof van de parochiekerk Sint-Michiel, die ten oosten ligt van het dorpsplein aan de overkant van de straat. Inhuldiging op de tweede paasdag in 1920.

Op oude foto’s is te zien dat dit gedenkteken opgericht werd binnen de muren van het oude kerkhof. Tot voor kort werd het ook nog vergezeld door een vrijheidsboom.

In de begroting van 1919 voorzag de gemeenteraad de som 3000 frank voor de oprichting van een herdenkingsmonument. In de begroting van het jaar erop werd er nog een tussenkomst voorzien voor de oprichting van het monument en het organiseren van vredesfeesten. Er werd een som van 5200 frank goedgekeurd en daarnaast zette men ook de som van 25 frank opzij voor de planting van een nieuwe vrijheidsboom. Het is niet met zekerheid geweten wie de initiatiefnemer was, maar aangezien het gedenkteken twee citaten van kardinaal Mercier, een citaat van de priester F. Marciani en een tekening van de Pieta bevat kan er van uitgegaan worden dat de plaatselijke pastoors de nodige financiën geleverd hebben. Het monument van de gesneuvelden werd ingehuldigd op de tweede paasdag 1920. De pastoors hadden daarvoor 2700 frank rondgehaald. De rest werd bijgelegd door de oorlogscomiteiten en de gemeente.

Obelisk met fragmenten in het rood en goud. Bovenaan staat een klein bekronend kruis. Onder de gouden boordlijst met roosjes is in een cirkel het Belgische wapenschild met gouden kroon en leeuw uitgewerkt in de arduinsteen.

Onder de gouden boord staat boven de gouden afbeelding van een leeuw de tekst: "EENDRACHT MAAKT MACHT/ ZIJ STIERVEN VOOR U ALLEN".

Hieronder een bas-reliëf van Maria met een stervende Jezus op haar schoot, een piëta, als teken van rouw. Aan de voet een beeldje van een liggende brullende leeuw als symbool van de overwinning.

Onderaan staat het volgende: "HULDE EN DANK AAN ONZE HELDEN".

Aan de linkerzijde 1914-1918 met een opsomming van de slachtoffers.

Aan de rechterzijde: "AANDENKEN ONTHULLEN 2E PAASCHDAG 1920/ IN DANKBAARHEID WORDT VAN GESLACHT TOT GESLAGHT/ DE NAAM ONZER DOODEN GEVIERD EN HERDACHT/ ZE STREDEN ALS LEEUW EN WONNEN ’T GEVECHT/ ZE GAVEN HUN BLOED PRYS VOOR LAND EN VOOR RECHT/ EN DEDEN ALS HELDEN DER ONSCHULD HUN PLICHT/ DOOR HOOP IN HET KRUIS ONDERSTEUND EN VERLICHT/ (onleesbare naam)"

Aan de achterzijde staat een tekst van kardinaal Mercier: "GROOTER BLJK VAN LIEFDE KAN NIEMAND GEVEN/ ZEGT DE HEER DAN ZIJN LEVEN/ TE SLACHTOFFEREN VOOR ZIJN VRIENDEN/ DE SOLDAAT DIE STERFT OM ZIJN BROEDERS TE REDDEN/ EN HET VADERLAND TE BESCHERMEN/ PLEEGT ZULK EEN DAAD VAN VERHEVEN NAASTENLIEFDE/ KRISTENE MOEDERS WEEST FIER OVER UW ZONEN/ KARD MERCIER"

  • DUQUET F., Het oude Sint-Lievens-Houtem, Sint-Lievens-Houtem, 1993.
  • VAN LANGENHOVEN B., 'Oorlogsmonumenten in de Denderstreek: een aanzet tot inventarisatie', Ons heem, 52(4), 1998, p. 198-216.

Bron     : Onroerend Erfgoed, digitaal beschermingsdossier DO002348, Oorlogsmonumenten in Oost-Vlaanderen
Auteurs :  Van Branden, Gudrun
Datum  : 2010


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Opgaande linde als vredesboom

  • Is deel van
    Marktplein

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Oorlogsmonument voor de gesneuvelden van Sint-Lievens-Houtem [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212479 (Geraadpleegd op 20-01-2020)