erfgoedobject

Interbellumwoning

bouwkundig element
ID
212514
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212514

Juridische gevolgen

  • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Interbellumwoning
    Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011

Beschrijving

Halfvrijstaande burgerwoning met art-decoreminiscenties en omhaagd voortuintje, in 1932 samen met nummer 92 in het kadaster geregistreerd. Breedhuis van twee traveeën en twee bouwlagen + souterrain onder pannen zadeldak dat links is afgewolfd.

Baksteenbouw op hardstenen sokkel met linker deurtravee uitgewerkt als lijstgevel en rechts een tot topgevel verhoogde venstertravee, gekenmerkt door een gecementeerde driezijdige erker die bekroond is met een deels gemetseld balkon. Opvallend is de verhoging van de venstertravee door een schermgevel in de vorm van een licht getrapte trapezium, geopend door een zeshoekig venster (glas in lood).

In de zijgevel zitten twee maal drie rechthoekige glas-in-loodvensters die trapsgewijs groter (langer) worden en de verticaliteit benadrukken. Het toegangshek is nog authentiek en samen ontworpen met de tralies van de souterrainvensters.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Linkebeek, sectie A, 1932/6.

Bron     : DAVELOOSE B. met medewerking van KENNES H. 2010: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Vlaams-Brabant, Gemeente Linkebeek, Herinventarisatie, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen VLB12, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Daveloose, Barbara
Datum  : 2010


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Interbellumwoning [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212514 (Geraadpleegd op 15-05-2021)