erfgoedobject

Cottagegetinte villa uit het interbellum

bouwkundig element
ID: 212636   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212636

Juridische gevolgen

Beschrijving

Cottegetinte villa uit het interbellum, kadastraal geregistreerd in 1931. Latere uitbreidingen achteraan. Beraapte baksteenbouw op vierkante plattegrond met drie traveeën en twee bouwlagen onder mansardedak (mechanische pannen). Gekarakteriseerd door een volwaardige mansardeverdieping en sterk overkragend dak op houten korbelen.

De woonverdieping is toegankelijk via een geknikte steektrap en balkon met houten leuning, op het straatniveau de garage. Beraapte en witgeschilderde gevels, met witgeschilderde bakstenen plint (uitspringende rijen bakstenen voor horizontaliserend effect) voor de woonverdieping. Rechthoekige vensters en deuren met bewaard houten schrijnwerk en witgeschilderde bakstenen lekdrempels. De inkom is licht verzonken en wordt geflankeerd door twee afgeronde hoeken.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Wezembeek-Oppem, Afdeling 2, Sectie C, 1931/33.

Bron     : -
Auteurs :  Thomas, Hans
Datum  : 2011


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Cottagegetinte villa uit het interbellum [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212636 (Geraadpleegd op 27-09-2020)