Vier Landsherensteen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Limburg
Gemeente Zutendaal
Deelgemeente Zutendaal
Straat Hoogputstraat
Locatie Hoogputstraat zonder nummer, Zutendaal (Limburg)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats steilrand met de valleien van Zijpbeek en Asbeek (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 02-02-2011 - 23-03-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Vier Landsherensteen

Deze vaststelling is geldig sinds 01-02-2018.

Beknopte karakterisering

Typologiegedenktekens
Dateringvanaf 1975

Beschrijving

Gedenkteken gelegen op de kruising van vier boswegen en op de kruising van gemeenten en vroegere heerlijkheden: Zutendaal, Opgrimbie (Maasmechelen), Lanaken en Rekem (Lanaken), als verwijzing naar de grens tussen deze voormalige heerlijkheden. Naar verluidt zouden zich in de omgeving nog restanten van grachten bevinden die als duidelijke grensafbakening werden gegraven. Deze locatie werd ook "galling" genoemd, omdat er in de 15de eeuw een galg zou gestaan hebben.

Klein monument op bakstenen sokkel met hardstenen dekplaat en twee hardstenen platen met inscripties "DE VIERLANDSHEREN" en "HEROPGERICHT/ ZUTENDAAL 1979". Op de gedenkzuil staan de vier namen van de heerlijkheden: "HEER/ VAN/ ZUETENDAEL/ LOEN", "HEER/ VAN/ PIETERSHEYM", "HEER/ VAN/ RECKHEYM" en "HEER/ VAN/ MECHELEN".

Bron: -

Auteurs: Verwinnen, Katrien

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Lanaken

Lanaken (Lanaken)

maakt deel uit van Opgrimbie

Opgrimbie (Maasmechelen)

maakt deel uit van Rekem

Rekem (Lanaken)

maakt deel uit van Zutendaal

Zutendaal (Zutendaal)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.