erfgoedobject

Neorenaissance burgerhuizen

bouwkundig element
ID
212908
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212908

Juridische gevolgen

Beschrijving

De identieke, spiegelende neorenaissance burgerhuizen op nrs. 4 en 8 werden respectievelijk in 1883 en 1887 ontworpen door architect Louis Hamaide. De woning op nr. 4 werd samen met het ondertussen verbouwde hoekhuis met de Paleisstraat gebouwd in opdracht van Jacob Karsman, een rijke diamantair die in 1884 op zijn gronden in de Paleisstraat een steeg met een twintigtal bouwpercelen liet trekken, de Diamantstraat. Karsman koos architect Hamaide als ontwerper voor de woningen in de nieuwe straat. Hij ontwierp een neoclassicistische eenheidsbebouwing van eenvoudige burgerhuizen. Nadat Karsman in 1886 was overleden, gebruikten de nieuwe eigenaars van de percelen de door Hamaide getekende gevelontwerpen voor de bouw van hun woning. Zo diende Hamaide in 1887 een bouwaanvraag in voor de woningen op nrs. 6 en 8 voor J. Tuteleers.

Waar de andere woningen in de Diamantstraat een typeplan volgen van drie traveeën en twee en een halve bouwlaag met een zeer eenvoudige, neoclassicistische gevelafwerking, kiest Hamaide voor de nrs. 4 en 8 voor een neorenaissance-afwerking, jammer genoeg nu wit geschilderd. De enkelhuizen van twee traveeën en drie bouwlagen kregen een bakstenen gevel met speklagen en een rijkere afwerking zie cartouche boven voordeur, omlijsting bovenvensters. hoekwoning op nr. 2 en de rijwoning op nr. 6, ondertussen allebei voorzien van een nieuw parement, kregen wel de standaard neoclassicistische gevelafwerking. Het schrijnwerk van nr. 8 is gaaf bewaard.

  • Stadsarchief Antwerpen, Bouwdossiers, 1883 # 258 (2-4), 1887 # 708 (6-8).

Bron     : Braeken J. & Hooft E. 2011: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen: Zuid, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen ANT2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise
Datum  :


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Neorenaissance burgerhuizen [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/212908 (Geraadpleegd op )