Hoekhuis met het Prudens Van Duyseplein

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Karel Van Hulthemstraat
Locatie Karel Van Hulthemstraat 134, Gent (Oost-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Actualisatie Gent (actualisaties: 01-01-2006 - 24-09-2007).
  • Adrescontrole Gent (adrescontroles: 25-09-2007 - 25-09-2007).
  • Inventarisatie Gent (geografische inventarisatie: 01-01-1976 - 31-12-1983).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoekhuis met het Prudens Van Duyseplein

Deze vaststelling is geldig sinds 14-09-2009.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Prudens Van Duyseplein met aanpalende gebouwen

Deze bescherming is geldig sinds 05-04-1978.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Dateringvóór WO I

Beschrijving

Onderkelderd hoekhuis met het Prudens Van Duyseplein, met twee traveeën en drie bouwlagen, uit begin 20ste eeuw. Lijstgevel met parement van wit en groen geglazuurde baksteen. Bredere venstertravee begrensd door kolossale pilasters en met markerende gebogen erker met hek en bekronend balkon met Art Nouveau invloed in het ijzerwerk. Fries met stucco festoenversiering en omlijst puttohoofdje. Gekorniste kroonlijst op gekoppelde consoles.

Bron: Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.

Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen & Verbeeck, Mieke

Datum tekst: 1979

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Karel Van Hulthemstraat

Karel Van Hulthemstraat (Gent)

maakt deel uit van Prudens Van Duyseplein en aanpalende gebouwen

Eekhout 2, Karel Van Hulthemstraat 67, 134, Laurent Delvauxstraat 14-16, Prudens Van Duyseplein 1-14...

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.