erfgoedobject

Hoekhuis met het Prudens Van Duyseplein

bouwkundig element
ID: 21308   URI: https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21308

Juridische gevolgen

Beschrijving

Onderkelderd hoekhuis met het Prudens Van Duyseplein, met twee traveeën en drie bouwlagen, uit begin 20ste eeuw. Lijstgevel met parement van wit en groen geglazuurde baksteen. Bredere venstertravee begrensd door kolossale pilasters en met markerende gebogen erker met hek en bekronend balkon met Art Nouveau invloed in het ijzerwerk. Fries met stucco festoenversiering en omlijst puttohoofdje. Gekorniste kroonlijst op gekoppelde consoles.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K. & Verbeeck M. met medewerking van Linters A. 1979: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Stad Gent, Bouwen door de eeuwen heen  in Vlaanderen 4NB Z-W, Brussel - Gent.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1979


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Hoekhuis met het Prudens Van Duyseplein [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/21308 (Geraadpleegd op 08-04-2020)