Oorlogsmonument

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Aarschot
Straat Diestsestraat
Locatie Diestsestraat zonder nummer, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Oorlogsmonument

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Typologieoorlogsmonumenten
Dateringinterbellum
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Oorlogsmonument gewijd aan een peloton van het 26ste linieregiment, gesneuveld aan mijlpaal 18 van deze weg. Hoger gelegen massief aandoend natuurstenen monument met voorliggend plantsoen met hagen, achteraan vier bomen. Opschriften in vergulde letters "1914-1918" en "pax in domino". Centraal gelauwerd zwaard geflankeerd door marmeren platen met opschrift "Le 19 août à la borne 18 de cette route le 26e regiment de ligne s'immortalisa par le sacrifice heroique du 2e peloton de la 2/III renforcé par une section de la 3/III" en "op 19 augustus 1914 aan mijlpaal 18 dezer baan verwierf het 26e linieregiment onsterfelijken roem door de heldhaftige opoffering van het 2e peloton der 2/III versterkt door een sektie der 3/III".

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Aarschot

Aarschot (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.