Kapel

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Aarschot
Straat Tieltse Baan
Locatie Tieltse Baan zonder nummer, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Kapel

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Bakstenen kapel kadastraal geregistreerd in 1957, verlengd met elektriciteitscabine (geregistreerd in 1967) onder het doorlopende geknikte zadeldak (mechanische pannen). Sober witgeverfde kapel van drie traveeën diep en één bouwlaag. In de zijgevels rechthoekige hooggeplaatste venstertjes met bakstenen lekdrempels. Rondboogdeur met erboven smal rondboogvenster met bakstenen lekdrempel. Bewaard schrijnwerk. Puntgevel bekroond door houten kroonlijst op modillons.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 2, 1957/48, 1967/29.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Aarschot

Aarschot (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.