Teksten van Pomphuis

Pomphuis ()

Dit gebouw werd in 2011 opgenomen in de inventaris en werd op basis van kadastergegevens en uiterlijke kenmerken benoemd als een "Bakstenen kapel kadastraal geregistreerd in 1957, verlengd met elektriciteitscabine (geregistreerd in 1967) onder het doorlopende geknikte zadeldak". Op basis van deze gegevens werd het gebouw vanaf 2011 opgenomen in de vastgestelde inventaris.

Nieuwe gegevens brengen echter aan het licht dat het volume in feite werd gebouwd als pompstation en vandaag dienstdoet als atelier. Ook op topografische kaarten (bijvoorbeeld uit de jaren 1980) is de locatie als pompstation aangeduid. Op basis hiervan werd geconcludeerd dat de erfgoedkenmerken uit de vaststelling niet kloppen, en dat de toegekende erfgoedwaarden onterecht zijn.

  • Informatie verkregen tijdens het openbaar onderzoek over de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed in de provincie Vlaams-Brabant (2020).

Auteurs:  Verhelst, Julie
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Verhelst, Julie: Pomphuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/361409 (geraadpleegd op )


Kapel ()

Bakstenen kapel kadastraal geregistreerd in 1957, verlengd met elektriciteitscabine (geregistreerd in 1967) onder het doorlopende geknikte zadeldak (mechanische pannen). Sober witgeverfde kapel van drie traveeën diep en één bouwlaag. In de zijgevels rechthoekige hooggeplaatste venstertjes met bakstenen lekdrempels. Rondboogdeur met erboven smal rondboogvenster met bakstenen lekdrempel. Bewaard schrijnwerk. Puntgevel bekroond door houten kroonlijst op modillons.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 2, 1957/48, 1967/29.

Bron: -
Auteurs:  Thomas, Hans
Datum:


Je kan deze pagina citeren als: Thomas, Hans: Pomphuis [online], https://id.erfgoed.net/teksten/138290 (geraadpleegd op )