Hoeve van circa 1914

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Binneweg
Locatie Binneweg 68, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve van circa 1914

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve, kadastraal geregistreerd in 1914. Geïsoleerd gelegen op de noordflank van de Demervallei, een 500-tal meter ten noorden van de rivier.

Verankerde bakstenen gebouwen van één bouwlaag onder zadeldaken met Vlaamse pannen. Langgestrekte hoeve met woonhuis, stal en schuur ten noorden, nok evenwijdig aan de straat. Haaks hierop vrijstaand stalletje, deels ingestort. Ten westen mestvaalt, achteraan (ten noorden) restanten boomgaard.

De vleugel met het woonhuis is fasegewijs tot stand gekomen (zie bouwnaden) met als oudste deel het woonhuis. Lijstgevel met steekboogvormige muuropeningen. Beluikte vensters met blauwe hardstenen lekdrempels en vernieuwd schrijnwerk, rechthoekige poort onder houten latei. Lijstgevel bekroond met overhoekse en getande baksteenfries.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 4, Langdorp 2, 1914/21.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langdorp

Langdorp (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.