Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Franseliniestraat
Locatie Franseliniestraat 13A-B, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Langgestrekte hoeve dieper gelegen ten opzichte van het straatniveau. Gelegen op de noordflank van de Demervallei, een 200-tal meter ten noorden van de rivier. Volume weergegeven op het primitief kadasterplan van 1822. Gesplitst rond 1865, en gedeeltelijk herbouwd rond 1899 ("reconstruction partielle"). Rond 1907 uitgebreid naar achteren toe, bijgebouwtje links (ten oosten) in 1917 geregistreerd, samen met een verbouwing achteraan.

Fasegewijs tot stand gekomen verankerde baksteenbouw op gecementeerde plint, negen traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat), mechanische (boven woonhuis) en Vlaamse pannen (boven stal en schuur). Woonhuis ten westen, stal en schuur ten oosten, 19de-eeuws uitzicht. Ten oosten aanbouw met rechthoekige poort onder lessenaarsdak (Vlaamse pannen), vermoedelijk kadastraal geregistreerd in 1917. Lijstgevel met steekboogvormige muuropeningen (vernieuwd schrijnwerk) met bakstenen en blauwe hardstenen lekdrempels. De zoldervensters (laadluiken) en rechthoekige poorten hebben houten lateien. Gevel bekroond door overhoekse baksteenfries en houten kroonlijst.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 4, Langdorp 2, 1865/12, 1899/16, 1907/11, 1917/4.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langdorp

Langdorp (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.