Neoclassicistisch burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Langdorpsesteenweg
Locatie Langdorpsesteenweg 305, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Neoclassicistisch burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Langdorp

Deze bescherming is geldig sinds 13-11-2002.

Beknopte karakterisering

Typologieburgerhuizen
Stijlneoclassicisme
Datering19de eeuw

Beschrijving

Halfvrijstaand breedhuis in sobere neoclassicistische stijl. Reeds weergegeven op het primitief kadasterplan van 1822. Het huidige volume dateert waarschijnlijk grotendeels uit het midden van de 19de eeuw. In het kadaster wordt namelijk in 1855 de samenvoeging van enkele aparte gebouwen geregistreerd, waarbij er – wat het noordelijke deel van de woning betreft – sprake is van een "reconstruction totale". De dwarsvleugel achteraan, met neotraditionele reminiscenties – werd geregistreerd in 1896.

Bepleisterd breedhuis van negen traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien), vernieuwde blauwe hardstenen plint. Lijstgevel met een eerder onregelmatige travee-opvolging, hetgeen een oudere kern doet vermoeden. Rechthoekige vensters (bewaard schrijnwerk) met blauwe hardstenen lekdrempels, beluikt op het gelijkvloers. Op de verdieping dito vensters met bepleisterde lekdrempels ondersteund door kleine consoles waartussen eenvoudig gedecoreerde borstwering. Geriemde omlijstingen, bovenaan verbredend, met rocaille versierde sluitstenen. In de achtste travee een rechthoekige poort met rocaillesluitsteen, vermoedelijk later ingebracht. Lijstgevel bekroond met klassiek hoofdgestel, houten kroonlijst met muizentandfries op consoles. In de rechterzijgevel twee rechthoekige vensters met geriemde omlijsting. Linkerzijgevel met schijnvoegen gecementeerd.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 4, Langdorp 2, 1849/32, 1855/12, 1896/20, 1910/14.
  • PEETERS André, DE WEL Guido e.a. 1976: Honderd jaar de lens op Langdorp. Langdorp.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Langdorp

Donkweg, Langdorpsesteenweg (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.