Gemeentehuis van Langdorp

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Langdorpsesteenweg
Locatie Langdorpsesteenweg 313-317, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Gemeentehuis van Langdorp

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Langdorp

Deze bescherming is geldig sinds 13-11-2002.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Voormalig gemeentehuis kadastraal geregistreerd in 1869, gelegen aan een driehoekig pleintje (Donkweg/Langdorpsesteenweg), deels ingewerkt in de helling (lager gelegen ten opzichte van het straatniveau). Volgens oude prentkaarten werd het middenrisaliet oorspronkelijk bekroond door een driehoekig fronton met blind oeil-de-boeuf. Aan de straatzijde lage bakstenen omheiningsmuur.

Vrijstaand onderkelderd breedhuis, baksteenbouw van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen) en op gesinterde bakstenen plint. Lijstgevel met neoclassicistische verwijzingen, strakke ordonnantie met centraal vooruitspringende travee afgeboord door geblokte hoeken. Aan weerszijden hiervan telkens drie traveeën in dubbelhuisopstand. De gevel wordt verder gekarakteriseerd door kordonvormende lekdrempels op de eerste verdieping, deels blauwe hardsteen (inkomrisaliet), deels gesinterde baksteen, en het gebruik van gesinterde baksteen voor bepaalde gevelelementen.

Steekboogvormige gevelopeningen met licht verheven gesinterde bakstenen omlijstingen en deels omlopende waterlijsten met gestrekte uiteinden. Blauwe hardstenen lekdrempels en sluitstenen met diamantkop. Iets rijker uitgewerkt centraal risaliet met grotere toegangsdeur en venster, beide met blauwe hardstenen omlijsting. Deels bewaard interbellum schrijnwerk. Gevel bekroond door eenvoudige fries afgelijnd door gesinterde baksteen, houten kroonlijst.

Achterin gelegen schoolgebouwen en annexen uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 4, Langdorp 2, 1869/9.
  • PEETERS André, DE WEL Guido e.a. 1976. Honderd jaar de lens op Langdorp. Langdorp.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Langdorp

Donkweg, Langdorpsesteenweg (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.