Klooster met schoolgebouwen

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Langdorpsesteenweg
Locatie Langdorpsesteenweg 337-339, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Klooster met schoolgebouwen

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beschrijving

Gebouwen op grosso modo L-vormige plattegrond met ten noordoosten het vroegere kloostergebouw (nu in gebruik als dokterswoning en -praktijk), en aansluitend ten zuidwesten twee haaks ten opzichte van elkaar georiënteerde schoolvleugels (Sint-Pietersschool) met ertussen de speelplaats.

Fasegewijs tot stand gekomen geheel met complexe bouwgeschiedenis. Het huidige kloostervolume dateert waarschijnlijk van circa 1899, en werd aangebouwd tegen de in 1880 geregistreerde en eind jaren 1960 afgebroken parochiezaal links (ten noorden) ervan. De huidige schoolvleugel werd kadastraal ingetekend in 1914, en later verhoogd. Ten zuiden vrijstaande schoolvleugel kadastraal geregistreerd in 1957. Aan de steenweg voorliggend groenperk met kapel uit de jaren 1950, voor het klooster oude eikenboom.

Het kloostergebouw (circa 1899) is een neotraditioneel getint diephuis met dubbelhuisopstand. Onderkelderde baksteenbouw op gecementeerde plint, drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Rechts nieuw bijgebouwde garage in zelfde bouwtrant. Puntgevel gekenmerkt door het gebruik van gesinterde baksteen voor muurbanden en in ontlastingsbogen. Steekboogvormige gevelopeningen (vernieuwd schrijnwerk) met blauwe hardstenen lekdrempels en tussenlateien. Getraliede vensters op het gelijkvloers. Ontdubbeld centraal venster op de verdieping met ertussen natuurstenen beeld van de heilige Petrus op een door een zuil gedragen sokkel, en onder een neogotisch baldakijn, alles in natuursteen. Hoog in de puntgevel rond venstertje. Gevel bekroond door nieuwe kroonlijst.

Achteraan ingewerkte en dwars georiënteerde kloosterkapel, herkenbaar aan het grote rozetvenster boven drie lancetvensters.

Aansluitend aan het klooster de schoolvleugel (circa 1914) van zeven traveeën en oorspronkelijk één, nu twee bouwlagen (zie bouwnaad zijgevel). Verankerde baksteenbouw onder zadeldak (mechanische pannen) op gecementeerde plint. Ingebouwd in de noordhelling van de Demervallei, waardoor het gebouw achteraan, zuidelijk uitkijkend op de Demervallei, één extra bouwlaag telt. Lijstgevel met strakke ordonnantie. Op het gelijkvloers blinde spaarnissen bekroond door een overhoekse muizentandfries. Centraal in het begin van de 21ste eeuw aangepaste toegang. Op de verdieping grote rechthoekige vensters onder ijzeren I-balken met rozetten (vernieuwd schrijnwerk). Gevel bekroond door vernieuwde kroonlijst.

Ten zuiden eenvoudige bakstenen schoolvleugel kadastraal geregistreerd in 1957, kubusvormig volume onder plat dak.

Ten westen aan de straat gelegen wegkapel uit de jaren 1950, geflankeerd door hagen en achteraan boom. Bakstenen wegkapel op breukstenen plint onder leien zadeldak, rechthoekige plattegrond. Puntgevel onderaan verbredend door kleine zijdelingse steunberen. Bovenaan in de puntgevel een ingewerkt natuurstenen kruis. Bepleisterde open spitsboognis voorzien van altaar met Onze-Lieve-Vrouwebeeldje. Sterk overkragende dakrand met houten kroonlijst op drie modillons. Het dak rust voor- en achteraan op natuurstenen schouderstukken.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 4, Langdorp 2, 1880/9, 1899/17, 1914/29, 1957/48.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langdorp

Langdorp (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.