Drie langgestrekte hoeves uit het interbellum

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Testeltsesteenweg
Locatie Testeltsesteenweg 192, 196-198, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Drie langgestrekte hoeves uit het interbellum

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Drie voor de streek typische langgestrekte interbellumhoeves, gelegen buiten de dorpskom aan en parallel met de steenweg. Opgevat in dezelfde bouwtrant, met variaties in bepaalde details. Nummer 196 en 198 (gelijktijdig gebouwd circa 1931) in spiegelbeeld, nummer 192 van circa 1937.

Baksteenbouw van twee bouwlagen voor de woonhuizen en één bouwlaag voor de dienstgebouwen, zadeldaken met mechanische pannen en kunstleien.

Nummer 192: op het primitief kadasterplan wordt er reeds een volume op deze plaats weergegeven, huidig uitzicht waarschijnlijk van 1937 ("gedeeltelijke herbouwing" volgens de kadastrale legger). Enkelhuis van twee bouwlagen en twee traveeën, lijstgevel gekenmerkt door twee traveebrede spaarvelden (breder voor de venstertravee), bovenaan afgelijnd door muizentandfries. Gecementeerde plint met imitatiebreuksteen. Rechtop geplaatste bakstenen vormen muurbanden. Steekboogvormige gevelopeningen met natuurstenen sluit- en aanzetstenen, sobere decoratie (rechthoekige baksteenlijst) op de borstwering van de eerste verdieping, blauwe hardstenen lekdrempels. Links aansluitende dienstgebouwen van één bouwlaag volgens zelfde bouwtrant. Steekboogvormig venstertje en deur, rechthoekige poort onder I-balk. Deels bewaard schrijnwerk.

Nummer 196, kadastraal geregistreerd in 1931, met uitbreidingen in 1939 en 1943. Enkelhuis van twee bouwlagen en twee traveeën, lijstgevel gekenmerkt door twee traveeën uitgewerkt als spaarvelden, bovenaan afgelijnd door strekse bogenfries. Gecementeerde plint met schijnvoegen. Steekboogvormige gevelopeningen met natuurstenen sluit- en aanzetstenen, op de verdieping links ontdubbeld venster. Blauwe hardstenen lekdrempels. Rechts aansluitende dienstgebouwen met verdiept gevelvlak afgelijnd met muizentandfries, steekboogvormige gevelopeningen met natuurstenen sluit- en aanzetstenen (bakstenen lekdrempels), rechthoekige poort onder I-balk met rozetten. Links van het woonhuis aanbouw onder lessenaarsdak in zelfde bouwtrant als de dienstgebouwen. Deels bewaard schrijnwerk.

Nummer 198, kadastraal geregistreerd in 1931. Enkelhuis van twee bouwlagen en twee traveeën, lijstgevel uitgewerkt als spaarveld, bovenaan afgelijnd door strekse bogenfries, geflankeerd door lisenen. Gecementeerde plint. Steekboogvormige gevelopeningen met natuurstenen sluit- en aanzetstenen, op de verdieping rechts ontdubbeld venster. Blauwe hardstenen lekdrempels. Links aansluitende dienstgebouwen met drie verdiepte gevelvlakken bovenaan afgelijnd met muizentandfries, steekboogvormige gevelopeningen met natuurstenen sluit- en aanzetstenen, rechthoekige poort onder I-balk met rozetten. Deels bewaard schrijnwerk.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 3, Langdorp 1, 1931/16, 1937/6, 1939/9, 1943/6.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Testeltsesteenweg (Langdorp)

Testeltsesteenweg (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.