Langgestrekte hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Testeltsesteenweg
Locatie Testeltsesteenweg 232, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Langgestrekte hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Fasegewijs tot stand gekomen langgestrekte hoeve met vroeg 20ste-eeuws uitzicht, mogelijk 19de-eeuwse kern. Gelegen tussen de steenweg en de spoorlijn Aarschot-Diest, parallel en iets achteruit gelegen ten opzichte van de steenweg. Woonhuis rechts (ten oosten), links ervan stal en schuur. Op de Ferrariskaart (gehucht Savel) is er bebouwing zichtbaar, waarschijnlijk echter niet op exact deze plek. Hoofdvolume reeds weergegeven op het primitief kadasterplan (1822). In 1905 is er sprake van een "reconstruction partielle". In 1986 wordt het huidige grondplan bekomen door een uitbreiding achteraan.

Verankerde baksteenbouw van dertien traveeën en één bouwlaag onder zadeldak met Vlaamse en mechanische pannen, op gecementeerde plint. Woonhuis van vijf traveeën in dubbelhuisopstand, lijstgevel voorzien van hoeklisenen, deur eveneens geflankeerd door lisenen. Korfboogvormige deur en vensters, blauwe hardstenen lekdrempels. Licht uitspringend bakstenen waterlijstje. Onder de lekdrempels licht uitspringende bakstenen muurband (rollaag). Lijstgevel bekroond door getrapte baksteenfries. Stal en schuur hetzelfde opgevat, rechthoekige poorten onder houten latei. De drie uiterst linkse traveeën (ten westen) zijn een latere toevoeging. Deels bewaard schrijnwerk.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 3, Langdorp 1,1905/15, 1986/17.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Testeltsesteenweg (Langdorp)

Testeltsesteenweg (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.