Hoeve

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Langdorp
Straat Weegstraat
Locatie Weegstraat 36, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Hoeve

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Hoeve samengesteld uit een woonstalhuis uitgebreid met schuur en vrijstaand bijgebouw geschikt rond een met gras begroeid erf. Voor het woonhuis betonnen waterput. Ingeklemd gelegen tussen de rond 1865 aangelegde spoorlijn Aarschot-Diest en de Weegstraat, nu onderbroken door de spoorlijn. Het erf wordt ten zuiden afgezoomd door een rij bomen. Op de Ferrariskaart (gehucht Savel) is er bebouwing zichtbaar, echter waarschijnlijk niet op exact deze plek. Het hoofdvolume verschijnt op het primitief kadasterplan (1822) en op de Atlas der Buurtwegen (midden 19de eeuw). Rond 1865 wordt de spoorweg vlak ten noorden van de hoeve aangelegd, waarbij de Weegstraat wordt onderbroken. In 1871 wordt het bijgebouwtje geregistreerd.

Verankerde 19de-eeuwse bakstenen gebouwen onder zadeldaken (Vlaamse pannen) en op gecementeerde plint (behalve voor het bijgebouw). Ten oosten het woonstalhuis, één bouwlaag onder zadeldak afgewolfd aan de zijde van het woonhuis (oostzijde). Woonhuis van drie traveeën (dubbelhuis) met rechthoekige vensters met blauwe hardstenen lekdrempels, dito deur met gecementeerde vlakke omlijsting (bewaard schrijnwerk). Links aansluitend op het woonhuis de stal met rechthoekige poort en venstertje (bewaard schrijnwerk), bewaarde aalpomp tegen de gevel. Druivelaar tegen de gevel (zuidwaarts georiënteerd).

Links (ten westen) uitbreiding met aansluitende dwarsschuur met dezelfde kenmerken als het woonstalhuis. Ten zuiden vrijstaand bakstenen bijgebouw geregistreerd in 1871, met slechts enkele kleine rechthoekige vensters, lijstgevel met eenvoudige overkragende baksteenfries.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 3, Langdorp 1, 1865/16, 1871/6.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Langdorp

Langdorp (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.