Burgerhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Rillaar
Straat Diestsesteenweg
Locatie Diestsesteenweg 309, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Burgerhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Rillaar

Deze bescherming is geldig sinds 04-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Burgerhuis met vroeg 20ste-eeuws uitzicht, mogelijk echter oudere kern van circa 1877 (eerste bebouwing). De woning werd vermoedelijk verhoogd, zie bouwnaad. In 1909 wordt het pand opgesplitst, later (niet geregistreerd) opnieuw samengevoegd.

Verankerd onderkelderd bakstenen breedhuis onder zadeldak (mechanische pannen), vernieuwde bruinrode bakstenen plint. Later ingebrachte dakkapel. Lijstgevel gekenmerkt door het gebruik van rode en gesinterde baksteen, deze laatste voor de geblokte hoekpilasters, borstweringen, waterlijsten, pseudoschietgaten en andere decoratieve elementen. Voorts op de verdieping borstwering met bepleisterde casementen, kordonvormende lekdrempels op een getrapte gesinterde baksteenfries. Steekboogvormige vensters onder rollaag en met blauwe hardstenen lekdrempels, vernieuwd schrijnwerk. Op het gelijkvloers oorspronkelijk beluikt, op de bovenverdieping met ijzeren hekjes. Steekboogvormige deur met vlakke omlijsting in gesinterde baksteen. Gevel bekroond door fries met gesinterde bakstenen boord doorbroken door oeils-de-boeuf. Bepleisterd hoofdgestel met houten kroonlijst.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 5, Rillaar, 1877/16, 1909/8.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rillaar

Rillaar (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.