19de-eeuwse herenwoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Rillaar
Straat Diestsesteenweg
Locatie Diestsesteenweg 323, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed 19de-eeuwse herenwoning

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Rillaar

Deze bescherming is geldig sinds 04-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Sobere herenwoning met dubbelhuisopstand, in de sluitsteen van de poort 1888 gedateerd. Oorspronkelijk met nummer 319-321 één perceel, echter door een doorgang gescheiden gebouwen. Perceel gesplitst in 1859, in 1888 werd nummer 323 verkocht, herbouwd ("reconstruction totale") en werden de twee gebouwen verbonden door de overdekte poortdoorgang (met datering 1888).

Bakstenen breedhuis van vijf traveeën en twee bouwlagen op blauwe hardstenen plint, zadeldak met mechanische pannen. Lijstgevel gekenmerkt door grote poortdoorgang in de rechtse travee die de symmetrische ordonnantie doorbreekt. Steekboogvormige vensters, beluikt op het gelijkvloers, met blauwe hardstenen lekdrempels, doorlopend op de verdieping. Rechthoekige deur met vlakke blauwe hardstenen omlijsting. Gedrukte rondboogpoort met vlakke zandstenen omlijsting met imposten en sluitsteen. Sluitsteen sober gedecoreerd en 1888 gedateerd. Getrapte baksteenfriezen op de borstwering en onder de houten kroonlijst.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 5, Rillaar, 1859/6, 1888/9, 1906/16.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rillaar

Rillaar (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.