Dorpswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Rillaar
Straat Diestsesteenweg
Locatie Diestsesteenweg 322, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Dorpswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Rillaar

Deze bescherming is geldig sinds 04-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Dorpswoning met vermoedelijk laat 18de-eeuwse, begin 19de-eeuwse kern. Nog niet weergegeven op de Ferrariskaart. Op het primitief kadasterplan (1822) is hier een semigesloten complex te zien, mogelijk een hoeve. Op de plaats van het huidige gebouw bevond zich een volume – vermoedelijk het woonhuis – dat overeenkomt met de huidige nummers 320 en 322. Nummer 322 werd in 1841 afgesplitst, in 1849 werd de achterbouw geregistreerd, verdere aanpassingen aan de achterzijde en achterbouw van het gebouw in 1899, 1910 en 1918.

Enkelhuis met twee bouwlagen en twee traveeën onder zadeldak (kunstleien). Lijstgevel met vermoedelijk in het interbellum vernieuwde gevel. Rechthoekige vensters met vlakke zandstenen omlijstingen met licht uitspringende sluitsteen, oorspronkelijk beluikt. Rechthoekige verdiepte deur, aangepast (verdiept, nieuwe tussenlatei), omlijsting zoals vensters. Schrijnwerk uit het interbellum. Gevel bekroond door houten kroonlijst.

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 5, Rillaar, 1841/9, 1849/28, 1899/15, 1910/13, 1918/4.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Rillaar

Rillaar (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.