erfgoedobject

Schoolcomplex met feestzaal

bouwkundig element
ID
213159
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213159

Juridische gevolgen

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Schoolcomplex met feestzaal
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als vastgesteld bouwkundig erfgoed Dorpskern Rillaar
  Deze vaststelling is geldig sinds

 • is deel van de aanduiding als beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Rillaar
  Deze bescherming is geldig sinds

 • is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed Schoolcomplex met feestzaal
  Deze vaststelling was geldig van tot

Beschrijving

Schoolcomplex met gemeentelijke feestzaal "Den Akker", gelegen op de hoek van de Diestsesteenweg en Kortakker. Complexe bouwgeschiedenis, fasegewijs tot stand gekomen geheel van losse bestanddelen met aan de steenweg (ten zuiden) laat 19de-, vroeg 20ste-eeuwse schoolgebouwen (nummer 324 en 326-328), ten noorden (aan Kortakker) feestzaal en achterliggende schoolgebouwen. De eerste bebouwing (nu waarschijnlijk niet meer bewaard) vindt plaats rond 1848 en 1850. In 1874 werd vermoedelijk het huidige nummer 326 kadastraal geregistreerd met als vermelding "gemeentehuis + school", gebouwd en betrokken in 1873. In 1899 wordt op nummer 328 het huidige gebouw (ter vervanging van een ouder gebouw) gerealiseerd op een U-vormige plattegrond, de open zijde achteraan, centraal een doorgang, en een vrijstaande achterbouw. De legger vermeldt hier twee huizen (aan weerszijden van de - nu gedichte – doorgang) en magazijn, gebouwd door Robeyns-Vertessen, winkelier. Het nummer 324, in de kadastrale legger "gemeenteschool" wordt geregistreerd in 1906, als "reconstruction partielle" van een ouder gebouw. Hetzelfde jaar wordt het nummer 326 aangepast tot onderwijzerswoning (opnieuw volgens de kadastrale legger). De achterliggende schoolvleugel, dwars op de steenweg, werd geregistreerd in 1940. De U-vormige plattegrond van nummer 328 werd ongedaan gemaakt rond 1966, toen de afbraak van de vleugel parallel met de Kortakker werd geregistreerd. De gebouwen achteraan op het perceel van nummer 328 (ten noorden) werden in 1985 geregistreerd, tegelijk met de bouw van de huidige feestzaal Den Akker, tegen de achtergevel van nummer 328.

Nummer 324: verankerd bakstenen schoolgebouw van het breedhuistype, als gemeenteschool gebouwd circa 1906. Zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (mechanische pannen). Lijstgevel op zandstenen sokkel met hardstenen afzaat. Strakke ordonnantie met centraal breder inkomrisaliet. Gevel opgebouwd in gele baksteen met rode bakstenen (muurbanden) en natuurstenen (muurbanden, lateiconsoles) accenten. Verder gekenmerkt door het gebruik van sierankers.

Rechthoekige vensters (vernieuwd schrijnwerk) met afgeschuinde dagkanten, blauwe hardstenen lekdrempels en metalen I-balken met rozetten als lateien, rustend op sober uitgewerkte natuurstenen consoles. Inkomrisaliet met steekboogvormige deur met blauwe hardstenen omlijsting (negblokken), rode bakstenen deurboog met witte bakstenen platte laag, rustend op natuurstenen aanzetstenen. Hierboven venster zoals in de overige traveeën, enkel breder.

Gevel bekroond door houten kroonlijst op modillons.

Nummer 326: in 1873 gebouwd als "gemeentehuis + school", later (vanaf circa 1906) in gebruik als onderwijzerswoning. Eenvoudige baksteenbouw, oorspronkelijk dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak (leien), heden ingang in linkse travee. Lijstgevel op gesinterde bakstenen plint (blauwe hardstenen afzaat). Gekenmerkt door middenrisaliet en steekboogvormige en rechthoekige (verdieping) gevelopeningen in steekbogige spaarvelden. Spaarzaam gebruik van natuurstenen negblokken. Gelijkvloerse vensters met blauwe hardstenen lekdrempels en borstwering, bovenvensters met dito doorgetrokken lekdrempels. Gevel bekroond door houten kroonlijst.

Nummer 328: heden schoolgebouw (twee linkse traveeën), kadastraal geregistreerd in 1899. Door winkelier Robeyns-Vertessen gebouwd als twee woningen aan weerszijden van centrale ingang en/of doorgang (vijfde travee) naar achterliggend (verdwenen) magazijn. Bakstenen hoekpand van zeven traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (kunstleien). Lijstgevel op blauwe hardstenen gebouchardeerde plint. Oorspronkelijk dubbelhuis met links aansluitend twee traveeën in enkelhuisopstand, centrale ingang echter verbouwd tot venster. Gevel gekarakteriseerd door polychroom materiaalgebruik met blauwe hardstenen plint, rode en gesinterde baksteen in muurbanden en geometrische patronen, zandsteen in deur- en vensterbogen. Gevel geritmeerd door Brugse venstertraveeën onder tudorbogen met zandstenen aanzet- en sluitstenen onder gesinterde bakstenen platte laag. Hoofdingang risalietvormig uitgewerkt. Gelijkvloers met steekbogige vensters boven blauwe hardstenen lekdrempels, deur met gedrukte spitsboog (vernieuwd schrijnwerk). Venster- en deurbogen met zandstenen aanzet- en sluitstenen, erboven gesinterde bakstenen platte laag. Op de verdieping smal steekboogvenster (tweede travee), voorts gedrukte rondboogvensters boven blauwe hardstenen lekdrempels, zandstenen aanzet- en sluitstenen (vernieuwd schrijnwerk). Gevel bekroond door houten kroonlijst op klossen.

Rechterzijgevel op zandstenen plint, steekboogvormige vensters, eenvoudige houten kroonlijst.

Achterin gelegen schoolgebouwen geregistreerd in 1940, langgestrekt volume met uitspringende delen, twee bouwlagen onder overkragende daken. Gevels gekenmerkt door polychroom materiaalgebruik met similisteen, gesinterde en donkerrode baksteen. Grote vierkante en rechthoekige vensters met blauwe hardstenen lekdrempels (vernieuwd schrijnwerk). Lijstgevels met houten kroonlijsten op modillons.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 5, Rillaar, 1848/9, 1850/6, 1874/16, 1899/15, 1906/12, 1940/10, 1966/28, 1985/27.

Auteurs: Thomas, Hans
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Is deel van
  Dorpskern Rillaar


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Schoolcomplex met feestzaal [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213159 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.