Notariswoning

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Rillaar
Straat Diestsesteenweg
Locatie Diestsesteenweg 330, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Notariswoning

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Rillaar

Deze bescherming is geldig sinds 04-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Naar verluidt gebouwd als notariswoning in neotraditionele stijl op de hoek van de Diestsesteenweg en Kortakker, achterliggende ommuurde tuin met achterin twee vrijstaande tuinhuisjes. De woning is met jaarstenen "anno" "1907" gedateerd.

Verankerd bakstenen hoekhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder complexe bedaking (leien), de voorgevel gericht naar de Diestsesteenweg. Gecombineerde lijst- en trapgevel op breukstenen sokkel met natuurstenen afzaat, de trapgevel als risaliet uitgewerkt, de lijstgevel met centraal getrapt dakvenster (overhoeks topstuk). Trapgevel met topstuk bekroond door metalen piron. De gevel wordt gekenmerkt door het gebruik van zandsteen voor speklagen, hoekkettingen van het risaliet, en andere ornamentiek. Voorts verlevendigd door sierankers, en een gevelsteen met rocaille.

Op het gelijkvloers rechthoekige zandstenen tweeledige kruisvensters, links twee- en rechts drieledig. Zandstenen omlijstingen met negblokken, dito waterlijstje. Strekse ontlastingsboogjes met zandstenen aanzet- en sluitstenen, sommige met diamantkopvorm. Op de verdieping voor de rechtse traveeën zelfde kruisvensters, echter rondboogvormige ontlastingsboog. In de boogtrommels gevelstenen "anno" "1907". Tussen deze twee vensters gevelsteen met rocaille en engelhoofdje. In de linkse travee balkonvenster met vast tweeledig bovenlicht. Balkon met afgeschuinde hoeken op voluutvormige console, balusters als borstwering. Tussenlatei architraafvormig uitgewerkt en rustend op lateiconsoles. Gevel afgelijnd door houten kroonlijst op modillons.

Zij- en achtergevel op gecementeerde plint, veel soberder, twee getraliede steekboogvormige vensters met blauwe hardstenen lekdrempels in de zijgevel. Dito vensters in de achtergevel. Doorlopende speklagen in gesinterde baksteen. Tuinmuur aansluitend op de linkerzijgevel, mogelijk later aangebouwd (zie bouwspoor), met doorlopende muurband in gesinterde baksteen. Bovenaan afgelijnd met bakstenen muizentandfries, afgedekt met mechanische geglazuurde pannen.

Achterin de tuin twee tuinhuisjes onder zadeldak met kunstleien. Trapgevels eveneens verlevendigd door muurbanden van gesinterde baksteen.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Rillaar

Diestsesteenweg, Tieltseweg (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.