Herenhuis

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Aarschot
Deelgemeente Rillaar
Straat Tieltseweg
Locatie Tieltseweg 1, Aarschot (Vlaams-Brabant)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen
  • Inventarisatie bouwkundig erfgoed ankerplaats Demervallei (geografische inventarisatie uit ankerplaatsen: 18-01-2011 - 30-06-2011).

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Herenhuis

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is deel van de bescherming als stads- of dorpsgezicht, intrinsiek Dorpskern Rillaar

Deze bescherming is geldig sinds 04-01-1980.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Herenhuis in neo-Vlaamse renaissance, kadastraal geregistreerd in 1921, nu in gebruik als schooltje en bibliotheek. In de sokkel gesigneerd "A. Pladet Arch. Bruxelles".

Onderkelderd breedhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak (natuurleien), uitgewerkte blauwe hardstenen sokkel. Rechts (ten westen) aanbouwen in dezelfde stijl van één en twee bouwlagen onder platte daken en schilddak. Baksteenbouw met gebruik van natuursteen voor sokkel, muurbanden, borstweringen, lekdrempels, lateien, sluitstenen en andere decoratieve elementen. Lijstgevel met de linkse travee rijker uitgewerkt als risaliet bekroond door tuitgevel. De gevel wordt in zijn geheel gekenmerkt door een rijke variatie aan decoratieve elementen en venstervormen, deels bewaard schrijnwerk.

Op het gelijkvloers rondboog- en gedrukte rondboogvensters, vensterbogen in blauwe hardsteen en voluutvormige sluitstenen. Borstweringen met sober uitgewerkt casement, eveneens in blauwe hardsteen. Het venster van de puntgeveltravee is uitgewerkt als ontdubbeld rondboogvenster met zuil met gladde schacht en Ionisch kapiteel. Erboven neorenaissance aandoende sgraffito gevat tussen consoles. De rondboogdeur heeft eveneens een blauwe hardstenen boog met dito tussenlatei op voluutvormige consoles.

Op de verdieping rechthoekige vensters, blauwe hardstenen lateien op lateiconsoles. Waterlijsten op voluutvormige consoles, het venster in de rechtse travee bekroond door entablement onder gebogen fronton. In de linkse travee venster uitgewerkt als drielicht met blauwe hardstenen kolommen. Erboven groot spaarveld met sgraffito. De vensters van de verdieping hebben een borstwering met balusters. Bovenaan in de puntgevel ontdubbeld rondboogvenstertje met hardstenen kolom, blauwe hardstenen borstwering en dito ontlastingsboog met sluitsteen en waterlijst. In de boogtrommel sterk verweerde sgraffito.

De gevel wordt bekroond door een houten kroonlijst op consoles, de linkse travee tuitgevel met top- en schouderstukken met siervazen, net als de topaflijning in blauwe hardsteen.

Goed bewaard interieur met authentieke elementen zoals cementtegelvloeren, bewaarde deuren met entablement, marmerimitatie, marmeren haarden met uitgewerkte haardboezems, uitgewerkte houten lambriseringen, lijstwerk op plafonds en wanden,…

  • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Aarschot, Afdeling 5, Rillaar, 1921/3.

Bron: -

Auteurs: Thomas, Hans

Datum tekst: 2011

Relaties

maakt deel uit van Dorpskern Rillaar

Diestsesteenweg, Tieltseweg (Aarschot)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.