erfgoedobject

Duitse mitrailleurspost Tobruk Kanaal Veurne - Nieuwpoort

bouwkundig element
ID
213431
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213431

Juridische gevolgen

Beschrijving

Locatiebeschrijving

Betonnen constructie gelegen in de berm, op de hoek van het veld net ten zuiden van de brug over het kanaal Veurne-Nieuwpoort, ter hoogte van de kruising van de zogenaamde "Frontzate" met de Pieter Deswartelaan, op circa 520 meter ten zuidoosten van de kerk van Nieuwpoort. Tegen de berm ten zuidoosten van deze constructie zijn talrijke (restanten van) bakstenen constructies uit de Eerste Wereldoorlog bewaard gebleven.

Historische Achtergrond

Het gaat om een klassieke Duitse "Tobruk" voor mitrailleur, daterend uit de Tweede Wereldoorlog. Het Duitse opperbevel had de opdracht gegeven voor de bouw van een tweede linie in het binnenland. Tussen de eerste linie (aan de kust) en de tweede linie moesten er zogenaamde "Riegelstellungen" komen. Dit waren rechtstreekse verbindingslinies tussen beide linies, met als doel zijdelings uitvallen van de vijand te kunnen verhinderen, indien deze door de eerste linie doorgebroken zou zijn. De spoorwegbedding vormde een ideale barrière voor een dergelijke "Riegelstellung".

Kenmerken

Betonnen constructie, ingebouwd tegen berm en slechts ten dele zichtbaar, bestaande uit 2 ruimtes. Het meest zuidelijke deel is achthoekig en bevat bovenaan een ronde opening. Het beton is tegen verticaal geplaatste planken gegoten. Bovenaan steekt een ronde opening met een diameter van circa 95 centimeter. De diepte vanaf de opening bedraagt circa 162 centimeter. Binnenin de "put" wordt deze ruimte met trapjes verbonden met de tweede ruimte, die rechthoekig is en vanbinnen circa 112 centimeter lang en 156 centimeter breed is.

  • Informatie meegedeeld door Frank Philippart (Simon Stevin-stichting) d.d. 19.11.2004.
  • Plantekening opgemaakt door architect W. Hulstaert (VIOE) in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij - Afdeling Brugge.

Bron     : WOI Relict (2108): Duitse mitrailleurspost Tobruk Kanaal Veurne - Nieuwpoort (Nieuwpoort - WOII)
Auteurs :  Decoodt, Hannelore
Datum  : 2004


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Duitse mitrailleurspost Tobruk Kanaal Veurne - Nieuwpoort [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213431 (Geraadpleegd op 14-06-2021)