erfgoedobject

Duitse mitrailleurpost type Tobruk

bouwkundig element
ID
213431
URI
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213431

Juridische gevolgen

Beschrijving

Betonnen constructie gelegen in de berm, op de hoek van het veld net ten zuiden van de brug over het kanaal Veurne-Nieuwpoort, ter hoogte van de kruising van de zogenaamde Frontzate met de Pieter Deswartelaan, op circa 520 meter ten zuidoosten van de kerk van Nieuwpoort. Tegen de berm ten zuidoosten van deze constructie zijn talrijke (restanten van) bakstenen constructies uit de Eerste Wereldoorlog bewaard gebleven.

Historische achtergrond

Het betreft een Duitse mitrailleurpost, een Tobruk uit de Tweede Wereldoorlog. Het Duitse opperbevel had de opdracht gegeven voor de bouw van een tweede linie in het binnenland. Tussen de eerste linie (aan de kust) en de tweede linie moesten er zogenaamde Riegelstellungen komen. Dit waren rechtstreekse verbindingslinies tussen beide linies, met als doel zijdelings uitvallen van de vijand te kunnen verhinderen, indien deze door de eerste linie doorgebroken zou zijn. De spoorwegbedding vormde een ideale barrière voor een dergelijke Riegelstellung.

Kenmerken

Betonnen constructie, ingebouwd tegen berm en slechts ten dele zichtbaar, bestaande uit twee ruimtes. Het meest zuidelijke deel is achthoekig en bevat bovenaan een ronde opening. Het beton is tegen verticaal geplaatste planken gegoten. Bovenaan steekt een ronde opening met een diameter van circa 95 centimeter. De diepte vanaf de opening bedraagt circa 162 centimeter. Binnenin wordt deze ruimte met trapjes verbonden met de tweede ruimte, die rechthoekig is en vanbinnen circa 112 centimeter lang en 156 centimeter breed is.

  • HULSTAERT W. 2005: Algemeen inplantingsplan frontzate Nieuwpoort-Diksmuide, opgemaakt ter ondersteuning van het project Landinrichtingsproject De Westhoek. Deelproject Oude Spoorwegbedding Nieuwpoort-Diksmuide. Consolidatieproject oorlogsrestanten Eerste Wereldoorlog, onuitgegeven rapport VIOE in opdracht van de Vlaamse Landmaatschappij West-Vlaanderen.
  • HULSTAERT W. s.d.: plantekening.
  • Informatie meegedeeld door Frank Philippart (Simon Stevin-stichting), 19 november 2004.

Bron: WOI Relict (2108): Duitse mitrailleurspost Tobruk Kanaal Veurne - Nieuwpoort (Nieuwpoort - WOII)
Auteurs: Decoodt, Hannelore
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

  • Is gerelateerd aan
    Spoorwegberm Nieuwpoort - Diksmuide

  • Is deel van
    Pieter Deswartelaan


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Duitse mitrailleurpost type Tobruk [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/213431 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.