Bunker uit WOI

inventaris bouwkundig erfgoed \ bouwkundig relict

Locatie

Provincie West-Vlaanderen
Gemeente Vleteren
Deelgemeente Oostvleteren
Straat Wippe
Locatie Wippe 7, Vleteren (West-Vlaanderen)
Status Bewaard

Administratieve gegevens

Gebeurtenissen

Juridische gevolgen

is vastgesteld als bouwkundig erfgoed Bunker uit WOI

Deze vaststelling is geldig sinds 09-11-2011.

is beschermd als monument Geallieerde bunker

Deze bescherming is geldig sinds 29-02-2012.

Beknopte karakterisering

Typologiebunkers
DateringWO I
Tags Eerste Wereldoorlog

Beschrijving

Locatiebeschrijving

Op het gehucht Wippe, op circa 1250 meter ten zuidwesten van Woesten en op circa 4800 meter ten zuidoosten van Oostvleteren, staan 2 gelijkaardige, hoge betonconstructies: de ene constructie is gebouwd tegen het huis van Wippe nummer 8, de andere constructie bevindt zich circa 100 meter noordwaarts, in een weide bij boerderij Wippe nummer 7. De omgeving is vlak en deels bebouwd.

Historische Achtergrond

De constructies van Wippe nummer 7 en Wippe nummer 8 zijn van geallieerde, mogelijks van Belgische makelij, daterend uit het voorjaar van 1918, waarbij de Belgische genie gebruik maakte van Britse bouwmaterialen.

Op Britse militaire stafkaarten wordt het kruispunt van de Burgweg/Elzendammestraat met de Poperingestraat "De Wippe Cabaret" genoemd. Ten noordoosten (aan de Kruisstraat) lag "Ondank Cabaret". In de omgeving van het gehucht "De Wippe" en "Ondank", achter de 3de linie, waren tijdens de oorlog diverse kampementen opgetrokken. Hier lagen reserve- en piketzones voor zowel Belgische, Franse als Britse troepen. Iets meer ten noorden liep de belangrijke spoorweglijn Ieper-Calais, die tijdens de Eerste Wereldoorlog het transport van mensen, materieel, munitie en bevoorrading van en naar het front verzorgde. Er was onder meer een groot depot voor de Britse genietroepen ("Royal Engineers").

Kenmerken

Bovengrondse betonconstructie met rechthoekig grondplan van circa 740 op 370 centimeter, met een hoogte van vermoedelijk 380 centimeter. Aan de achterzijde van de constructie is een schuur aangebouwd.

De constructie bestaat grotendeels uit beton, gegoten tegen een houten bekisting. Er werden eveneens betonblokken gebruikt. Aan de westkant zijn 2 deuropeningen (210 centimeter hoog en 65 centimeter breed), met telkens ernaast een vensteropening van 40 centimeter hoog en 45 centimeter breed. In de deuropeningen zitten diverse uitsparingen, met vaak nog houtrestanten erin.

Binnenin zijn 2 ruimtes, die vermoedelijk 250 centimeter hoog zijn. Het plafond is gegoten tegen houten balken, waarvan de afdrukken nog steeds goed te zien zijn. De muren zijn gegoten tegen een houten bekisting en bevatten talrijke uitsparingen.

  • Dossier "Landschapskunst in de Westhoek. Vierde deelproject - Woesten". Contactpersoon: Chris Minten (Provincie West-Vlaanderen).
  • Informatie medegedeeld door Peter Oldham aan Aurel Sercu (januari 2005).
  • Britse militaire stafkaart "Elverdinghe", 28 NW1-4a, 18/7/1918: uit "The Imperial War Museum Trench Map Archive on CD-rom", uitgegeven door The Naval & Military Press in association with the Imperial War Museum (CD-rom).
  • DOCUMENTATIECENTRUM IN FLANDERS FIELDS MUSEUM, Fonds Militaire stafkaarten, Duitse militaire kaart "Stellungskarte Diksmuide Süd", Blatt IX, 20/7/1917, 1/20.000.

Bron: WOI Relict (1069): Hoge betonconstructie Wippe 7 (Oostvleteren - WOI)

Auteurs: Decoodt, Hannelore

Datum tekst: 2004

Relaties

Geen afbeelding beschikbaar

maakt deel uit van Oostvleteren

Oostvleteren (Vleteren)

is gerelateerd aan Bunker

Wippe 8, Vleteren (West-Vlaanderen)

is gerelateerd aan Hoeve

Wippe 7, Vleteren (West-Vlaanderen)

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.